FAQ

De beste manier om plezier te verzekeren is voorkomen dat er leed ontstaat. Daarom besteedt  stichting VbV veel aandacht aan preventie. In deze preventiewijzer geven wij informatie en praktische tips over hoe ervoor gezorgd kan worden dat u zonder zorgen van uw dierbare goederen kunt genieten!.

Klik op een van de onderstaande onderwerpen om meer te weten te komen

Gekentekende voertuigen:

- Hoe voorkomt u diefstal uit of van uw auto? (of elk ander gekentekend object)
- Welke mechanische beveiligingen kan ik hiervoor gebruiken?
- Wat verstaan we onder Electronische beveiliging?
- Zijn er erkende bedrijven bij mij in de buurt die een alarm kunnen inbouwen?
- Ik zoek een gecertificeerd alarmsysteem. Waar vind ik die?
- Ik wil een 2e hands auto kopen, heeft u daar ook tips voor?
- Kunt u aangeven of de auto die ik wil kopen niet vermist is en de kilometerstand klopt?
- Is er foldermateriaal beschikbaar zodat ik het eens rustig kan nalezen?

Boten en buitenboordmotoren:

- Hoe voorkomt u diefstal van uw boot of buitenboord motor?
- Zijn er verschillende soorten beveiligings systemen?
- Welke alarmsystemen zijn er gecertificeerd verkrijgbaar?
- Ik zoek een erkend bedrijf die een beveiliging kan inbouwen.
- Ik zoek een stalling voor mijn boot. Zijn er ook gecertificeerde stallingsbedrijven?
- Wat houd een gecertificeerd stallingsbedrijf eigenlijk in?
- Heeft u ook foldermateriaal beschikbaar?

Transport

Wie stelt de eisen van LABEL op en vast?

De eisen zijn opgesteld door een groot aantal organisaties uit overheid en bedrijfsleven in Europa, die in een door de Europese Commissie geïnitieerde projectgroep samenwerken. Een structuur voor het beheer van het LABEL certificeringschema wordt de komende maanden opgezet.

Wie voert audits uit en geeft de certificaten af?

Voor de audits die als onderdeel van het LABEL project zijn uitgevoerd zijn twee certificeringinstellingen aangewezen: het Belgische Atlantis en het Duitse Dekra. Ook andere certificeringinstellingen kunnen hiervoor geaccrediteerd worden zodra de beheersorganisatie voor LABEL is ingericht. Mogelijk zullen in Nederland vooruitlopend hierop instellingen worden geaccrediteerd. Hiervoor is de Stichting  VbV verantwoordelijk.

Zijn er kosten aan de certificering verbonden?

Certificeringinstellingen brengen een door elk van hen vast te stellen een tarief in rekening voor het uitvoeren van audits en het afgeven van certificaten. Voor de duur van het LABEL project hebben de Europese Commissie en het Verbond van Verzekeraars deze kosten voor hun rekening genomen. Verzekeraars zullen ook de komende periode nog deze kosten betalen als stimulans voor de gewenste uitbreiding van het aantal beveiligde truckparkeerplaatsen in Nederland. De uitvoering hiervan ligt bij VbV.

Moeten chauffeurs betalen voor het gebruik van de gecertificeerde parkeerplaatsen?

Dat is per parkeerplaats verschillend. In het algemeen zullen de parkeerplaatsen met een hogere graad van beveiliging een tarief rekenen.

Eisen verzekeraars dat trucks van deze parkeerplaatsen gebruik maken?

Verzekeraars zijn vrij dit al dan niet op te nemen in hun polisvoorwaarden. Verladers en transportondernemers kunnen eisen stellen aan het parkeren. De mate van beveiliging die gewenst wordt zal veelal afhankelijk zijn van de waarde en diefstalgevoeligheid van het transport.

Zijn er al genoeg gecertificeerde parkeerplaatsen?

Rekening houdend met de verplichte rusttijden zijn er in Nederland, maar vooral ook op de internationale routes nog niet voldoende. De afstand tussen twee goed beveiligde parkeerplaatsen moet aansluiten bij de toegestane rijtijden van een chauffeur. De behoefte aan meer beveiligde parkeerplaatsen hangt niet alleen van de rij- en rusttijden af. Deze hangt ook af van de hoeveelheid trucks die in de praktijk van deze plaatsen gebruik maken. Op termijn zullen vraag en aanbod in balans moeten zijn.

Zijn de parkeerplaatsen in de "Secure Lane" ook gecertificeerd?

Op dit moment zijn de meeste parkeerplaatsen die direct langs de snelweg liggen nog niet gecertificeerd. In de directe omgeving van de snelwegen worden op dit moment terreinen concreet aangesloten op de Secure Lane. Zo ontstaat een sluitend netwerk van live video surveillance. Alle bewegingen kunnen zo worden gevolgd. Deze terreinen kunnen mogelijk worden ontwikkeld tot terreinen met vier of vijf "slotjes" voor beveiliging.