Nieuws Items

Malafide autosloper veroordeeld tot driekwart miljoen euro schadevergoeding

Malafide autosloper veroordeeld tot driekwart miljoen euro schadevergoeding

Verzekeraars hebben in een gewonnen rechtszaak over autocriminaliteit een belangrijke juridische doorbraak bereikt. De jurisprudentie die de zaak oplevert, maakt schadeverhaal op autocriminelen in de toekomst een stuk makkelijker.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben in juli 2014  bij een demontagebedrijf in Millingen (Gelderland) ruim 18.000 onderdelen in beslag genomen, afkomstig van o.a. 284 gestolen auto's  De inval bij de sloperij, waar onder meer een Ferrari en Porsche in beslag werden genomen, maakte onderdeel uit van een grootschalige actie naar een criminele bende. Naast de gestolen auto's en onderdelen werden  ook geld, drugs en wapens in beslag genomen.

Rol strafrechtelijk bewaarder

Het OM heeft het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit aangesteld als strafrechtelijk bewaarder om alle gevonden gestolen auto-onderdelen in kaart te brengen, met het recht om daar waar nodig deze te vernietigen of te verkopen aan bonafide demontagebedrijven.

In samenwerking met politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is de identiteit van onderdelen door forensisch onderzoek achterhaald.

 

Rechtszaken en veroordelingen

De autoslopers zijn  door de strafrechter veroordeeld tot vier en tweeënhalf jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van acht jaar.

Namens alle schadeverzekeraars in Nederland, is er een civiele rechtszaak gestart: om de schade als gevolg van de voertuigdiefstallen via de betrokken helers terug te halen. Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit onder meer door autocriminelen te laten betalen voor de door hen veroorzaakte schade. Hiermee is een cruciaal verband gelegd tussen de diefstal van het voertuig en de heling van de onderdelen.

Dader belicht in programma 'Stand van Nederland'

De casus wordt vanavond belicht in het programma 'Stand van Nederland (NPO2
tijd 20.25 - 20.45 uur). Een van de daders is onlangs veroordeeld tot betaling van driekwart miljoen euro als schadevergoeding aan de verzekeraars voor de gepleegde opzetheling.

Deze collectieve actie m.b.t. het verhalen van schade op autocriminelen helpt mee om de verzekeringspremies betaalbaar te houden.

Aantal gestolen auto’s in 2017 opnieuw afgenomen

In 2017 is het aantal gestolen personenauto's opnieuw fors gedaald. Het nam ten opzichte van 2016 met 10% af van 9.179 naar 8.257. Ook werden er minder vrachtwagens, busjes en aanhangers gestolen. Alleen de categorie motorfietsen liet een stijging van ruim 3% zien.

Duitse merken populair

De kans dat een willekeurige auto in Nederland wordt gestolen is ca 1 op 1100. Auto's met een leeftijd van 4 tot 7 jaar worden vaker gestolen dan jongere exemplaren. Modellen van Audi, BMW en Volkswagen zijn het meest populair bij het dievengilde. Het gaat daarbij met name om de Audi A1, de 1, 3 en 5 serie van BMW en de Golf en de Polo van Volkswagen. Bij de motorfietsen zijn Yamaha en Suzuki het meest populair. Opvallende stijger is KTM, waarvan er 161 zijn gestolen.

Meer auto's teruggevonden

Van alle gestolen auto's wordt ongeveer 40 % teruggevonden. Na een periode van daling is dit aandeel vergeleken met 2016 iets toegenomen. Het terugvinden is met name in de eerste uren na diefstal toegenomen, mede doordat het aangifte proces de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Titus Visser, directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit: 'Politie, RDW en verzekeraars werken steeds intensiever samen bij het opsporen van gestolen auto's en de bijbehorende daders. Dit werpt zijn vruchten af. Bovendien gaat hier natuurlijk een ontmoedigend effect van uit.'

 

Brede samenwerking

Naast het gezamenlijk opsporen werken diverse publieke en private partijen ook op andere terreinen intensief samen. Het gaat daarbij onder meer om de inzet op goede preventieve maatregelen en het ontregelen van de handel in gestolen onderdelen.

Bron: Stichting AVc

Sjoemelen met km-stand kost EU miljarden

Bij één op de drie tot zelfs de helft van de tweedehands auto's die worden verhandeld van het ene naar het andere Europese land is de kilometerteller teruggedraaid.

Lees verder

Bron: Automobielmanagement

Autodief haalt Oostblok niet meer

Het gaat goed met de aanpak van voertuigdiefstal in ons land. In het bijzonder met de opsporing van gestolen jonge auto's (tot en met zes jaar). De schadelast van die auto's is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen vorig jaar.

Met name het terugvindpercentage van jonge auto's is behoorlijk gestegen sinds 2012: van 22 procent toen naar 36 in 2017. Volgens Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), is dat onder meer te danken aan het verbeterde registratieproces. "Samen met de Nationale Politie en de RDW doen wij er alles aan om een gestolen auto zo snel mogelijk te registreren én te signaleren. Verschil met vroeger is dat de politie-aangifte en de diefstalsignalering twee verschillende processen waren bij twee partijen. Nu is dat één proces en staat er binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering online."
Die tijdwinst helpt enorm, benadrukt hij. "Wij merken bijvoorbeeld dat de export van gestolen auto's naar het Oostblok ingewikkeld is geworden. De kans dat je nog ongehinderd bij de Pools-Duitse grens komt, wordt steeds kleiner, doordat gestolen auto's die nog in Nederland rijden, veel sneller worden opgemerkt."

Onderdelen
Verkerk noemt naast de verbetering van het registratieproces nog een aantal redenen voor de daling van de schadelast. "Ten eerste is de politie alerter op gestolen voertuigen. Als er aangifte is gedaan, gaat er meteen een signaal naar alle surveillerende voertuigen, zodat iedereen weet dat die auto is gestolen. Daarnaast komt de politie steeds vaker gestolen voertuigonderdelen tegen bij helers die we kunnen linken aan gestolen voertuigen."
Om het OM en de politie te ondersteunen, wordt VbV-Derden aangesteld als strafrechtelijk bewaarder. Verkerk: "Heel zwart-wit gesteld betekent het dat wij registreren, zodat de politie boeven kan vangen. Als de politie een gestolen auto aantreft bij een malafide bedrijf, is er vaak onvoldoende capaciteit om het hele terrein na te lopen of er meer gestolen onderdelen en voertuigen aanwezig zijn. Wij worden in zo'n geval door de Officier van Justitie als strafrechtelijk bewaarder benoemd en nemen een stukje werk van de politie over. We registreren alle gestolen onderdelen en sturen de nummers naar het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, dat op zijn beurt bij de fabrikant navraagt uit welke auto het onderdeel afkomstig is. "
Dat kan zomaar weken of maanden duren, omdat het geregeld voorkomt dat het VbV-Derden niet op één of vijf gestolen auto's stuit, maar onderdelen van een paar honderd gestolen auto's op één adres aantreft. "Je ziet de diefstallen in de directe omgeving dan inzakken, omdat de dieven geen afzetkanaal meer hebben."

Regres
Op dit moment heeft het VbV vijf rechtszaken lopen in verband met regres op dergelijke voertuigcriminelen en volgens Verkerk is vooral in dat verhalen van de schade nog meer mogelijk. "Natuurlijk kunnen we de publiek-private samenwerking verder intensiveren. En vanzelfsprekend is het belangrijk dat opkopers van tweedehands onderdelen voldoen aan de eisen die het opkopers-register aan ze stelt, maar het zou goed zijn als we veel meer schade kunnen verhalen op daders. Een van de manieren daarvoor is als verzekeraars, net als slachtoffers, worden toegelaten tot de schadevergoedingsmaatregel in het strafrecht. 
Nu moet voor alle individuele zaken apart een civiele rechtszaak worden aangespannen en dat loont meestal de moeite niet. Jammer genoeg!"

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

Centrale aangifte maakt autodieven lastig

Het aantal gestolen voertuigen dat de eerste uren na diefstal wordt teruggevonden is sinds 2012 toegenomen van 22% naar 36% in 2017. Reden hiervan is dat de Nationale Politie, de RDW en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) gezamenlijk het registratieproces voor voertuigdiefstallen structureel hebben verbeterd.

Snelle internationale signalering
Doel van de aanpak was om voor alle gestolen- gekentekende- voertuigen binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren. De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en daders aangehouden is namelijk in de eerste uren na diefstal het grootst.

Publiek-Private samenwerking
Om dit doel te bereiken werden de krachten van betrokken partijen gebundeld bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit te Veendam. Medewerkers van politie, RDW en VbV werken daar samen binnen één proces om alle relevante informatie te verzamelen en te verwerken. Het gestelde doel wordt in 95% van de gevallen behaald. Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Verbeterd aangifteproces
Projectmanager Harry Blaauw: "Door de aangifte op één punt op te nemen is de kwaliteit van de verzamelde gegevens verhoogd. Gespecialiseerde medewerkers vullen gegevens van de aangever direct aan met informatie uit andere bronnen en zo wordt direct een verrijkte aangifte in alle opsporingssystemen geplaatst. Door het verbeterde aangifteproces is de pakkans van autodieven daadwerkelijk vergroot".

Politie ziet steeds vaker verborgen ruimtes in auto's

De Rotterdamse politie ziet steeds vaker dat verborgen ruimten in auto's worden ingebouwd om er drugs, wapens of crimineel geld in te verstoppen. "Soms zijn zelfs onze specialisten wel een uur bezig voor ze iets tegenkomen", zegt Arjan de Zwart, hoofd van de regionale recherche.

Lees meer

Bron: De Stentor

Keurmerk Voertuigbeveiliging naar CCV

27 november 2017

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft het beheer van het Keurmerk Voertuigbeveiliging overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De eigendomsrechten worden uiterlijk 1 januari 2019 overgedragen. Voor verzekeraars en andere belanghebbenden verandert er (in de praktijk) nog niets.

Het VbV was sinds 2005 beheerder van het keurmerk en blijft wel formeel eigenaar. Voor het CCV is het een mooie aanvulling op de preventie- en certificeringsactiviteiten waaronder de Verbeterde Risicoklassenindeling en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Aan de overdracht is een intensieve voorbereiding voorafgegaan. Zo zal er in december een Commissie van Belanghebbenden worden geïnstalleerd die een belangrijke rol zal spelen bij het beheer van alle regelingen. In die commissie nemen onder meer afnemers, leveranciers, verzekeraars en certificatie-instellingen deel.

Het keurmerk heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Dat was niet alleen noodzakelijk vanwege de technologische ontwikkelingen, maar ook door de wedloop met criminelen. Het monitoren van de effectiviteit van beveiligingsproducten wordt daardoor steeds belangrijker. Het CCV zal die koers voortzetten om zodoende de toegevoegde waarde van het keurmerk te waarborgen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Inbraakbendes op de korrel dankzij samenwerking met Duitsland

21 november 2017

nieuwsbericht_samenwerking

Nederlandse en Duitse politie bundelen de krachten om internationaal opererende inbrekers beter aan te pakken. Een proef in het afgelopen jaar belooft mooie resultaten.

Lees meer.

Eisen tot 42 maanden cel voor Amsterdamse bende autodieven

20 november 2017 - Landelijk Parket

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Amsterdam straffen uiteenlopend van 240 uur werkstraf tot 42 maanden gevangenisstraf geëist tegen tien verdachten van autodiefstallen. De Amsterdamse bende zou strak georganiseerd en op bestelling auto's hebben gestolen, 'omgekat'en verscheept naar het buitenland.

Het OM eiste achtmaal een gevangennisstraf, waarvan een aantal voorwaardelijk, en tegen twee verdachten werkstraffen.

Onderzoek

Het onderzoek van het Landelijk Parket van het OM is gestart op 13 augustus 2015 op basis van informatie dat twee broers betrokken zouden zijn bij het stelen en omkatten van auto's. Omkatten is het geven van een nieuwe 'identiteit', zodat voertuigen niet meer als gestolen herkenbaar zijn. De mannen zouden bovendien vuurwapens in hun bezit hebben en in drugs handelen. In het onderzoek kwamen al gauw in totaal tien verdachten in beeld, die vandaag voor de rechter stonden.

De hoofdrollen werden gespeeld door de drie Amsterdamse broers en een neef, 22 tot 29 jaar oud. Zij vormden met drie anderen (28 tot 40 jaar) een gestructureerde criminele organisatie. Nog twee broers (38 en 43) en een tiende verdachte hebben volgens het OM bijrollen gehad.

Hennep, xtc en valse kentekenplaten

Begin 2016 vond er een verschuiving plaats naar de handel in softdrugs. Tijdens huiszoekingen op elf locaties in Amsterdam en één plek in Almere nam de politie op 7 juni vorig jaar 24 kilo henneptoppen en xtc-pillen in beslag. De politie trof in een bedrijf in Lijnden valse nummerplaten aan.

Vaste roldverdeling

Volgens het OM heeft de groep op professionele wijze als criminele organisatie gewerkt. Diverse autodiefstallen werden in verschillende samenstellingen gepleegd. In het onderzoek kwam er een min of meer vaste kern van leden van de criminele organisatie in beeld, waarbij ook een zekere vaste rolverdeling te zien was: op voorverkenning gaan, diefstal van auto's, de verkoop van gestolene auto's, contact met afnemers, het regelen van valse kentekenplaten en het vervalsen van autosleutels. Zo beschikte één verdachte thuis over geavanceerde apparatuur om sleutels na te maken. Een ander maakte gebruik van het computersysteem van zijn werkgever om de gestolen auto's te voorzien van een kenteken of chassisnummer van een identieke auto. Zo vielen de 'gekloonde' versies niet op.

De afnemer kon zijn specifieke wensen opgeven, zoals het type auto dat hij zocht en de gewenste accessoires. De groep ging daarnaar op zoek. Het lukte de verdachten op doortastende wijze voertuigen te stelen, zonder schade aan te brengen aan de auto's.

De officier van justitie deed in zijn requisitoir een beroep op de auto- en verzekeringsbranche: "Als je ziet hoe tamelijk eenvoudig en met online makkelijk verkrijgbare spullen deze autodiefstallen zijn gepleegd, is hier duidelijk ook een taak weggelegd voor de auto-industrie en de verzekeringsbranche om deze vorm van autodiefstal serieuzer te gaan nemen."

Strafzaak

Voor de strafzaak heeft de rechtbank met inbegrip van vandaag in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken.

Boordcomputers weg uit drie 'keyless' BMW's in Heiloo

In de nacht van zaterdag op zondag is in heiloo in drie bmw's ingebroken. Op professionele wijze zijn de boordcomputers verwijderd. De daders sloegen toe aan de noordzijde van het dorp.

De inbrekers maakten gebruik van elektronica waarmee ze het signaa van de keyless autosleutels in de woning kunnen opvangen. Wie dit signaal wil afschermen kan de sleutels in een 'kooi van faraday' plaatsen, bijvoorbeeld een gesloten metalen blikje of aluminiumfolie.

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit stelde eerder al dat in 2016 nationaal een toename van 5 tot 10 procent was van diefstal van airbags en navigatie. De politie bevestigde dit, meldde autoweek destijds. Andere kostbare onderdelen als koplampen verdwijnen ook vaker.

Vooral auto's van BMW en de VAG-groep (o.a. Volkswagen, Audi, Seat) zijn vaak doelwit. Veel van de diefstallen vinden plaats in wijken nabij snelwegen. De onderdelen duiken soms op in oost-europa, maar ook in nederland en zelfs china. Autoradio's en losse navigatiesystemen zijn steeds minder populair.

Boordcomputer