Nieuws Items

Ook grootouders aansprakelijk voor schade omkatschandaal Swalmen

19 maart 2020

Verzekeraars hebben in een rechtszaak over voertuigcriminaliteit een belangrijke juridische overwinning geboekt. Na eerdere veroordelingen van zoon en kleinzoon heeft het Gerechtshof te Den Bosch nu ook opa en de erfgenamen van oma  veroordeeld tot schadevergoeding voor het faciliteren van omkatpraktijken.

Start onderzoek
Op 27 juli 2015 is door de politie een inval gedaan bij een autospuiter in Swalmen  waar een gestolen BMW met GPS is aangetroffen. OM en Politie hebben in samenwerking met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit in de dagen erna doorzoekingen verricht  op  een sloperij en in  diverse bedrijfspanden van de familieleden in Swalmen.

Rol als strafrechtelijk bewaarder
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is VbV Derden aangewezen als strafrechtelijk bewaarder. Ruim 25.000 onderdelen werden geregistreerd, waarbij voertuigen en onderdelen zijn aangetroffen van 334 gestolen voertuigen. Ook werden 11 voertuigen aangetroffen in verschillende stadia van het omkatproces. Deze vondst was reden voor de RDW om 265 eerder verhandelde voertuigen op te roepen en te onderzoeken. Het merendeel (54%) van de opgeroepen voertuigen bleek na onderzoek verkeersonveilig en/of opgebouwd uit gestolen onderdelen.

Beslaglegging
Op basis van de onderzoeksresultaten hebben verzekeraars beslag laten leggen op huizen, bedrijfsterreinen, voertuigen, luxe goederen en overige huisraad. Daarnaast is een procedure gestart om de schade die is ontstaan door het onrechtmatig handelen te verhalen op de daders. Deze procedure is gevoerd tegen drie generaties uit één familie, hun rechtspersonen en een plaatwerker en een autospuiter.

Veroordeling door de rechtbank
In februari 2018 zijn de zoon en de kleinzoon, hun vennootschap onder firma en de plaatwerker door de rechtbank aansprakelijk gehouden voor de door hen veroorzaakte schade. De vordering tegen de beide grootouders, hun vennootschap en de autospuiter werden afgewezen omdat zij naar het oordeel van de rechtbank, geen actieve rol zouden hebben gespeeld bij het omkatproces.

Hoger beroep
In hoger beroep hebben verzekeraars samengevat gesteld dat de grootouders (waarvan oma inmiddels is overleden)  en de vennootschap onder firma feitelijk betrokken zijn geweest bij het omkatten van voertuigen en daarom hoofdelijk aansprakelijk zijn voor  de schade.

Hof houdt grootouders aansprakelijk voor de schade
Op 17 maart 2020 heeft het Gerechtshof in Den Bosch de verzekeraars in het gelijk gesteld. Volgens het Hof hebben de grootouders onrechtmatig gehandeld door illegale activiteiten mogelijk te maken, hun bedrijfsterrein beschikbaar te stellen, onvoldoende toezicht te houden op en onvoldoende onderzoek te doen naar de activiteiten op het terrein. Volgens het Hof kunnen deze illegale activiteiten de grootouders niet zijn ontgaan en hebben zij deze activiteiten op onrechtmatige wijze gefaciliteerd.
De vordering van verzekeraars bedraagt ruim 2 miljoen euro. De definitieve schade wordt bepaald in een afzonderlijke schadestaatprocedure.

Aansprakelijkheid verhuurders
"Dit arrest zal verstrekkende gevolgen hebben voor verhuurders van panden en bedrijventerreinen die weten dat het fout zit, maar een oogje dichtknijpen omwille van de huurinkomsten" zegt Wouter Verkerk, directeur van VbV.

Milieuovertredingen en gestolen auto-onderdelen bij controle autobedrijven

28 februari 2020

WIJK BIJ DUURSTEDE Verschillende autobedrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede kregen laatst een controle. Dat deden de gemeente, politie, Omgevingsdienst Regio Utrecht, Stedin en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit samen. De controle was op dinsdag 18 februari. Hierbij keken de controleurs vanuit hun eigen vakgebied naar verschillende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de naleving van milieu- en bouwvoorschriften. Ook letten zij op het gebruik van elektriciteit en mogelijke voertuigcriminaliteit.

RESULTATEN De controleurs vonden bij twee bedrijven auto-onderdelen die van diefstal afkomstig waren. Daarnaast stelde de Omgevingsdienst Regio Utrecht een aantal milieuovertredingen vast. Burgemeester Iris Meerts geeft aan: "De controles zijn niet voor niets. Ondermijning, dus georganiseerde criminaliteit, accepteren we niet. We pakken dit samen met onze veiligheidspartners, verschillende organisaties en andere regiogemeenten aan. Daarvoor organiseren we allerlei acties. Deze controle was er een van. Vorige week hielden we een avond over ondermijning. Bij die avond kregen bewoners en ondernemers van het buitengebied hierover informatie."

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT VOORKOMEN De gezamenlijke controles maken deel uit van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug (IVP) 2019-2022. Hierin staan afspraken die de deelnemende gemeenten (Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede), de politie en het Openbaar Ministerie samen maakten. Die afspraken gaan over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Belangrijk hierbij is de controle of de bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De gemeenten werken door actieve controles mee aan een veilig ondernemersklimaat. Eventuele misstanden pakken zij altijd aan.
De gemeente Wijk bij Duurstede controleerde vorig jaar september voor het eerst samen met de andere organisaties autobedrijven.

Duitse en Nederlandse politie gaan meer samenwerken in strijd tegen plofkrakers

31 januari 2020

PROVINCIE UTRECHT - De politie in Duitsland gaat intensiever samenwerken met Nederlandse collega's in de strijd tegen plofkrakers. De politie in de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft een speciaal rechercheteam in het leven geroepen om de plofkrakers op te sporen.

Die plofkrakers komen voornamelijk uit Nederland en voor een deel uit Utrecht. In juli werden een Utrechter en een Amersfoorter opgepakt na een plofkraak. Toen werd er ook samengewerkt tussen Duitse en Nederlandse politie.

Volgens de Duitse politie is de Nederlandse dadergroep goed georganiseerd. Een woordvoerder zegt: "We hopen door onze zeer goede en nauwe samenwerking met de politie in Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen de daders op het spoor te komen."

Vooral het gebied aan de andere kant van de grens tussen Enschede en Winschhoten is vaak de dupe van plofkraken. In de regios Bentheim en Emsland alleen al zijn sinds 2015 63 geldautomaten opgeblazen. De schade aan gebouwen bedroeg meer dan 4 miljoen euro.

Voertuigdiefstal vlakt verder af

23 januari 2020

In 2019 is het aantal gestolen personenauto's slechts 2,1% gedaald, het jaar ervoor was de daling nog ruim 12 %. In totaal zijn er 7107 personenauto's gestolen. Oudere personenauto's en lichte bedrijfswagens worden minder gestolen. Personenauto's van 0-3 jaar, zware bedrijfswagens en Brom & Snorfietsen stijgen licht tot fors. Het terugvindpercentage over alle voertuig-categorieën is licht gestegen naar 35,6%. Opvallend is de toename van het aantal aangiften van verduisterde voertuigen: in 2019 waren dit er 1254 tegen 751 in 2018.

Jonge voertuigen blijven populair

De diefstaltoename van jonge voertuigen continueerde in 2019 en nam totaal toe met 11%. Twee jaar oude personenauto's worden het meest gestolen, namelijk 633 stuks. De Audi A1, Toyota Aygo en de Fiat 500 dragen met name bij aan deze stijging. Opvallend hierbij is dat 60% van de A1's in Amsterdam wordt gestolen. De VW Polo en Golf blijven de meest gestolen modellen maar laten tegelijkertijd ook een forse daling zien van respectievelijk 22 en 23 %.

Het totaalaantal gestolen hybridevoertuigen blijft stabiel, alleen de LEXUS hybrides stijgen fors van 9 naar 53 stuks. Toyota is, mede door de diefstal van de verschillende hybridemodellen, nieuw in de top 5 van meest gestolen merken. Meer dan de helft van de motorfietsen wordt gestolen in Amsterdam- Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Piaggio is met 5004 stuks de meest gestolen brom en snorfiets.

Terugvindpercentage en diefstalrisico
Personenauto's van 3 en 6 jaar laten met 29 % het laagste terugvindpercentage zien; die van 17 jaar oud worden met 77% het meest teruggevonden. Slechts 15% van de Audi A1 wordt teruggevonden. Motorfietsen van Ducati en Harley Davidson worden amper teruggevonden.

De Audi A1 heeft met 1 op 128 het hoogste diefstalrisico, direct gevolgd door de Toyota C-HR met een risico van 1 op 131. Piaggio bromfietsen hebben met 1 op 47 het hoogste diefstalrisico.

Preventie voor jonge én oudere auto's

Circa 75% van alle gestolen personenauto's is ouder dan 3 jaar. Van VW, waarvan er totaal 1514 zijn gestolen, is 86% ouder dan 3 jaar. Dit toont aan dat een voertuigbeveiligingssysteem niet alleen op jongere, maar zeker op oudere voertuigen zinvol kan zijn.

Ondergrens

"De sterke daling van voertuigdiefstallen van de afgelopen jaren is voorbij en we lijken de ondergrens te hebben bereikt. Voldoende reden om de aanpak niet te laten verslappen en vol in te blijven zetten op preventie en samenwerking bij de opsporing" zegt Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie belt u met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit:
088 - 0087456

U kunt ook mailen naar diefstalcijfers@liv.nl

Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), www.liv.nl

Bossche 'autobende' stript auto's: 'Mijn kind was jarig en ik had geen geld om een cadeautje te kopen’

13 januari 2020

UpdateDEN BOSCH - Voor betrokkenheid bij een groot aantal autodiefstallen in Den Bosch en omgeving staan vandaag  zeven mannen terecht in Den Bosch.  Het gaat om vijf Bosschenaren (19 tot en met 47), een man uit Ammerzoden (26) en een Rosmalenaar (35).

In de zaal zit een man van wie zijn auto zou zijn gestolen door de verdachten. De diefstallen zijn gepleegd in 2018 en 2019. Een van de Bossche verdachten geeft maandag toe dat hij in een parkeergarage aan Velderwoude in Engelen vier wielen van een Mercedes heeft gestolen. ,,Dat was stom. Maar mijn kind was de volgende dag jarig en ik had geen geld om een cadeautje te kopen."

Hij reed met een auto van de vader van de medeverdachte uit Ammerzoden.

De 'autobende' zou het vooral hebben gemunt op Duitse automerken zoals Volkswagen en in een enkel geval om BMW, Opel Corsa en Skoda (onderdeel van de Volkswagen Group). Ze zouden loodsen in de regio van Den Bosch als demontagehal hebben gebruikt om de auto's in hoog tempo te strippen. Daarna werden onderdelen verkocht.

Loods gehuurd

De politie heeft zo'n drie weken lang belastende camerabeelden opgenomen in een loods in Vinkel die begin vorig jaar werd gehuurd door een 26-jarige Bossche verdachte. De Bosschenaar zegt de loods te hebben gehuurd op verzoek van de medeverdachte uit Ammerzoden om auto's te repareren.

De politie wist dat de Ammerzodenaar was betrokken bij autodiefstallen en via Marktplaats een loods wilde huren. De politie heeft deze loods aangeboden zonder dat verdachten dit wisten. Volgens het OM is op de beelden te zien dat gestolen auto's snel na de diefstal in de loods worden gereden en worden 'gestript'. ,,Ik sleutelde er af en toe voor 100 euro per dag. Maar ik wist niet de auto's gestolen waren", vertelde de Bossche huurder. De 35-jarige Rosmalenaar vertelde er ook voor 100 euro te hebben gewerkt. ,,Ik tilde af en toe een motorkap op, maar ik wist niet dat de auto's waren gestolen."

De verdachte uit Ammerzoden beroept zich herhaaldelijk op het zwijgrecht.

Wagens gestript

De politie kreeg twee jaar geleden lucht van een opvallend hoog aantal autodiefstallen in Den Bosch. In veel gevallen werden wagens gestript. Koplampen, airbags en bumpers bleken sterk in trek. In eerste instantie ging de politie uit van twintig diefstallen. In de rechtbank worden zo'n tien diefstallen behandeld.

Het onderzoek leidde begin vorig jaar tot het oppakken van vijf mannen. Volgens de politie waren zij onder meer actief in Waalwijk. Daar werden medio december 2018 op de Oude Maasweg drie gestripte auto's aangetroffen.

Vuurwapen en inbrekersgereedschap

Behalve in enkele woningen waren er ook doorzoekingen in twee panden in Kerkdriel en Sint-Oedenrode. Daarbij zijn vijf auto's in beslag genomen. In de woningen van de verdachten zijn onder meer een vuurwapen en inbrekersgereedschap gevonden.

Behalve in Vinkel werden ook gestolen auto-onderdelen gevonden in een loods in Sint-Oedenrode. Daar zei de aangehouden 21-jarige Bossche huurder niets vanaf te weten. ,,Ik heb een deel verhuurd aan iemand die het weet'', zei hij.

Enkele auto's werden gestolen door met een sleutelknipper een passende exemplaar te maken. Zo'n sleutel werd gevonden bij de Rosmalenaar die daar verder geen verklaring voor had. Vooral Volkswagen Polo en Volkswagen type 5 en 6 zijn een makkelijke prooi te zijn.

In een auto die werd bestuurd door een van de verdachten werd een lijstje gevonden met adressen en auto's die werden gestolen. Daarover werd tijdens de zitting gezwegen.

Drie zittingsdagen

Er zijn drie zittingsdagen gereserveerd voor deze zaak. Het requisitoir met strafeisen komt dinsdagochtend aan bod. Maandagmiddag kondigde officier van justitie Westerman aan dat zij daar met officier Janine Kramer zo'n tweeëneenhalf uur voor nodig heeft. De advocaten krijgen dinsdag en woensdag de gelegenheid om te pleiten.


RDW verscherpt toezicht op import occasions

3 december 2019

De RDW gaat strenger toezien op de import van gebruikte auto's met een krasje of deukje. Schadevoertuigen worden voortaan altijd gecontroleerd om te zien of het bedrijf dat de import doet de gemelde schade niet overdrijft of zelfs verzint om minder belasting te hoeven betalen.

Klik hier voor de gehele tekst.

 

Bron: Automobiel Management

Forse stijging van diefstal van zware vrachtwagens

21-11-2019

Het gaat niet goed met de diefstal van de zware bedrijfsvoertuigen (> dan 3.500 kg). In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er 48 gestolen, tegenover 30 in 2018. Dat betekent een stijging van maar liefst zestig procent.

Vooral de maand oktober deed met elf gestolen voertuigen een fikse duit in het zakje. In oktober 2018 werden er 'slechts' vier gestolen. De cijfers komen uit de maandstatistiek van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. "Wij doen geen onderzoek naar de oorzaken, maar weten wel dat de diefstallen van vrachtwagens vaak lading-gerelateerd zijn", reageert André Bouwman van het LIV. "En zeker nu het economisch meer voor de wind gaat, zijn er ook meer transporten op de weg te vinden, waardoor de kans op diefstal toeneemt."

Jonge auto's

Iets soortgelijks constateert het Informatiecentrum bij de jonge voertuigen, de auto's van nul tot en met drie jaar. Bouwman: "Ook in die categorie stijgt het aantal diefstallen. Met name de luxe modellen als de Audi A1, Fiat 600 en de Landrover Evoque zijn weer meer bij het dievengilde in trek. De voertuigcriminaliteit heeft wat dat betreft ook gewoon met vraag en aanbod te maken."
Tot 21 november zijn er 1.473 jonge exemplaren gestolen, terwijl dat er in 2018 nog 1.323 waren. Een stijging dus van 11,3 procent.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Tientallen gestolen busjes gestript: inval in Steenwijk en drie leden No Surrender opgepakt

12 november 2019

De politie heeft vandaag drie No Surrender-leden opgepakt. De drie mannen, uit Noordwolde en Vledder, worden verdacht van het helen en omkatten van zo'n vijftig gestolen voertuigen. De arrestaties zijn onderdeel van een groot politieonderzoek, waarbij vanmorgen invallen zijn gedaan in vijf panden in Noordwolde, Steenwijk en Vledder. Bij een autobedrijf in Steenwijk werd de handelsvoorraad in beslag genomen.

Klik hier voor het gehele bericht.

Bron: De Stentor

Spraakmakende roof in Twente toeval? ‘Gebeurt steeds vaker’

8 oktober 2019

ENTER - Een BMW 540i van Slag Auto's in Enter werd compleet gestript, uit auto's in Holten zijn airbags gestolen. Dieven hebben het gemunt op auto-onderdelen. Toeval? "Dit gebeurt steeds vaker. Zeker tienduizend keer per jaar."

Klik hier voor het gehele artikel.

Bron: Tubantia


'Kwart van auto's met keyless entry gevoelig voor diefstal'

8 oktober 2019

Oudere keyless entry-systemen bij personenauto's zijn makkelijk te kraken met relay attack. Daarom zijn de regels aangescherpt en hanteert KIWA-SCM vanaf 1 juli volgend jaar strengere keuringseisen. Vrijwel alle nieuwe auto's voldoen nu al aan die eisen, alleen een kwart van de oudere auto's die met keyless entry is uitgerust, heeft nog het oude, onveilige systeem. Dit vertelde Henk van Vliet, certificatiemanager bij Kiwa, vanmorgen op BNR Nieuwsradio. De auto's met keyless entreesystemen zijn een gewillige prooi voor autodieven.

Strengere eisen

Samen met verzekeraars, afnemers, leveranciers, leasemaatschappijen en Kiwa heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de eisen voor het keurmerk Voertuigbeveiliging aangepast. Dat keurmerk is bij veel verzekeraars een eis om een autoverzekering af te kunnen sluiten. Daardoor ontstond in de media het verhaal dat auto's met een verouderd keyless entry-systeem vanaf 1 juli volgend jaar niet meer verzekerd zouden zijn tegen inbraak en diefstal, of dat het lastig zou zijn om ze te verzekeren.

Dat autobezitters hierdoor straks onverzekerd rondrijden, is niet aan de orde.Het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars gaat hier in een persbericht op in. "Dat autobezitters hierdoor straks onverzekerd rondrijden, is niet aan de orde", stelt het Verbond. "De huidige certificaten blijven geldig en verhuizen gewoon mee als de auto van eigenaar wisselt."

Anders is het voor nieuw geleverde auto's. "Mochten die na 1 juli een beveiligingssysteem hebben dat niet aan de nieuwe eisen voldoet, dan kan de autobezitter in overleg met de verzekeraar bepalen wat er moet gebeuren. Dat kan onder meer betekenen dat je achteraf een systeem moet inbouwen dat wel voldoet aan de beveiligingseisen", aldus het Verbond.

Hoe werkt het?

Bij een relay attack wordt het signaal van de smartkey op afstand gekopieerd en verlengd. De sleutel kan bijvoorbeeld binnen in huis liggen. Het zwakke signaal wordt opgevangen en door criminelen versterkt naar de auto gestuurd. Deze gaat open en kan starten met de knop. Een relay attack kan binnen vijf seconden plaatsvinden.