De rechtbank Rotterdam heeft op 22 juli 2021 forse celstraffen opgelegd voor verdachten die zich schuldig maakten aan zogenaamde ‘cash-for-crash’ (opzetaanrijdingen), witwassen en opzetheling. Het namens de verzekeraar uitgevoerde onderzoek heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Een winstpunt in de publiek-private samenwerking.

Wel of geen opsporingsonderzoek?
Op grond van een ernstig vermoeden van verzekeringsfraude, is door een onderzoeksbureau in opdracht van de verzekeraar fraudeonderzoek gedaan. Na de uitkomst hiervan werd door of namens de verzekeraar aangifte gedaan, onder overlegging van het onderzoeksrapport. Volgens de advocaat van de verdachte zou het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard moeten worden, omdat er geen opsporingsonderzoek door de politie zou hebben plaatsgevonden. De rechtbank verwerpt dit verweer, omdat er wel degelijk door opsporingsambtenaren onderzoek is gedaan, onder andere door het onderzoek naar de betrokken wederpartijen en de verdachte ook door de politie is verhoord.

Doorzoeking bij garage- en schadeherstelbedrijf
Tijdens een doorzoeking in het voorjaar van 2017 werden 72 auto-onderdelen aangetroffen die te herleiden waren naar gestolen voertuigen. Tijdens een eerdere integrale controle onder leiding van de gemeente Rotterdam, werden in november 2016 al eerder gestolen portieren aangetroffen. De onderdelen bleken door de verdachte gekocht te zijn van een verkoper, die de onderdelen op zijn beurt kocht van een voorman. De verdachte was op de hoogte dat deze laatste alleen handelde in gestolen onderdelen. Nu verdachte ook geen aankoopfacturen of –bonnen kon overleggen, achtte de rechtbank opzetheling wettig en overtuigend bewezen. Vanwege een in een kluis aangetroffen vuurwapen en munitie, volgens verdachte door hem aangenomen als borg, werd ook het strafbare bezit hiervan wettig en overtuigend bewezen. Tijdens de doorzoeking probeerde een medeverdachte er vandoor te gaan met een aanzienlijk bedrag in contanten. Daarop werd voor ruim € 120.000,- aan contanten aangetroffen in plastic zakjes, tasjes, enveloppen en in een emmer, waaronder coupures van € 500,- welke in het economisch verkeer niet gangbaar zijn.

Verzekeringsfraude: opzetaanrijdingen en autokraak
De fraude die de verdachte ten laste is gelegd betrof twee voltooide oplichtingen en een poging: opzetaanrijdingen en een (vermeende) autokraak. In de twee aanrijdingen is vast komen te staan dat een Mercedes Benz tweemaal zou zijn aangereden door dezelfde persoon. In één geval was op het schadeformulier een niet-bestaande persoon opgevoerd, terwijl in het andere geval de opgevoerde wederpartij verklaard heeft het schadeformulier niet te kennen en ook niet te hebben ondertekend.

Veroordeling
De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, verbeurdverklaring van de aangetroffen contanten en toewijzing van een schadevergoeding van ruim
€ 22.000,-. Een medeverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

Download onderstaand beide vonnissen
‘Crash Voor Cash’ vonnissen