Op 15 december 2020 heeft het CCV een nieuwe versie van de CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging gepubliceerd. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 april 2021. Dit betekent dat de certificatie-instelling vanaf die datum het document hanteert bij initiële beoordeling en steekproefinspecties.
De inbouwbedrijven krijgen van de certificatie-instelling een nieuw bedrijfscertificaat, geldig vanaf 1 april 2021.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Het CCV