Een verdachte ging er in de periode tussen januari 2018 en juni 2021 na het maken van een proefrit steeds met de voertuigen vandoor. Op 11 november stond hij voor de rechtbank Oost Brabant. De rechtbank oordeelde dat de verduistering van maar liefst 17 voertuigen wettig en overtuigend bewezen kon worden. Bij de politie en de rechter-commissaris legde de verdachte al een bekennende verklaring af. Volgens de rechtbank ging verdachte telkens planmatig te werk waardoor alleen voor verzekeraars al een schadepost ontstond van ruim € 285.000,-. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf op van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden waaronder een meldplicht bij de reclassering, opname in een zorginstelling, ambulante behandeling en meewerken aan schuldhulpverlening. Gelet op het laatste zullen verzekeraars niet veel gelegenheid hebben de schade te verhalen.

Klik hier om het vonnis te lezen