Vanaf 1 januari 2021 is de registratieplicht van kracht. De registratieplicht houdt in dat voor land- en bosbouwvoertuigen een inschrijving in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) moet zijn gedaan.

Wat houdt registratieplicht ook alweer in?
Eigenaren van een land- of bosbouwvoertuig konden heel 2021 gebruik maken van de overgangsregeling (de conversieperiode) waarin zij een administratieve registratie konden aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kan de aanvraag van een registratie voor een land- of bosbouwvoertuig niet meer administratief plaatsvinden, maar moet het voertuig worden aangeboden bij een keuringsstation van de RDW. Het voertuig moet dan daadwerkelijk een keuring ondergaan voordat de RDW het registratiebewijs af zal geven.

Bij deze inschrijving wordt een kentekennummer aan het voertuig toegekend en er wordt een kentekencard afgegeven aan de kentekenhouder. Bij een controle door de politie kan de bestuurder van het land- of bosbouwvoertuig daarmee aantonen dat het voertuig is geregistreerd.

Wat is een land- of bosbouwvoertuig?
Onder een land- of bosbouwvoertuig wordt verstaan:

  • een land- of bosbouwtrekker op wielen of op rupsbanden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een tractor;
  • een land- of bosbouwaanhanger, hierbij kan worden gedacht aan een giersttankaanhanger;
  • een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk, zoals een achter op de tractor bevestigde maai-installatie;
  • een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), dit kan een teruggekeurde personen- of bestelauto zijn, maar ook een SRV-wagen, een bulldozer, een shovel, een graafmachine, een oogstmachine, een wegtreintje en een rupsvoertuig;
  • een mobiele machine (MM), hierbij kan worden gedacht een veegwagen van de gemeente.

Mag een ongeregistreerd landbouwvoertuig nu niet meer gebruikmaken van de openbare weg?
Hier komen we al aan bij de stelling van de feit of fabel van deze keer. De land- en bosbouwvoertuigen moesten uiterlijk 31 december 2021 voldoen aan de registratieplicht. Na die datum mag een land- of bosbouwvoertuig dus niet meer op de openbare weg komen als niet is voldaan aan de registratieplicht.

Lees hier het gehele artikel

Bron: AMweb.nl