Gedurende een aantal jaren heeft een autoverhuurbedrijf in Duivendrecht auto’s verhuurd aan personen met antecedenten. De huurauto’s zouden gebruikt worden voor het begaan van grove verkeersovertredingen, drugsdeals, woninginbraken, ripdeals. Uit politie-onderzoek kwamen 78 personen naar voren met ruim 4700 registraties in de politieregisters. Vanaf het moment dat de verhuurder begon met de verhuur zijn door de politie diverse gesprekken gevoerd met de eigenaar om afspraken te maken over de wijze van bedrijfsvoering. Gemaakte afspraken werden door de verhuurder echter niet nagekomen. Hierop heeft de burgemeester in april 2019 besloten het bedrijfspand te sluiten voor een periode van 6 maanden. Het hiertegen ingediende bezwaar is door de burgemeester ongegrond verklaard. Het daartegen ingestelde beroep werd door de bestuursrechter ongegrond verklaard. Volgens de rechter mocht de burgemeester afgaan op de informatie in de bestuurlijke rapportage.

Verhuur aan criminelen in het circuit

Ook bij de Raad van State blijft de beslissing tot sluiting overeind. Volgens de hoogste bestuursrechter bestond voor het besluit een grondslag in de APV, omdat er vrees bestond voor ernstig gevaar voor de openbare orde. Volgens de rechter werd door de verhuurder een wijze van bedrijfsvoering gehanteerd die het voor personen die bekend zijn in het criminele circuit eenvoudig(er) maakte om huurauto’s (daadwerkelijk) voor criminele doeleinden te gebruiken. De rechter overweegt daarbij dat bij 11 van de betrokken huurders sprake was van een gevarenclassificatie zoals geweldpleger, vuurwapengevaarlijk of harddrugsgebruiker. Eén van de huurders is zelfs het slachtoffer geworden van een liquidatie. Daarbij werden auto’s verhuurd zonder huurovereenkomsten, huurovereenkomsten die niet kloppend waren, auto’s onder de huurprijs werden verhuurd of helemaal geen huur werd betaald. Alles bij elkaar reden voor de Raad van State om de beslissing tot sluiting in stand te laten.

Geen criminaliteit zonder mobiliteit


Het dossier toont aan dat de uitspraak “geen criminaliteit zonder mobiliteit” weer eens bevestigd wordt. Het toont tevens aan dat bestuurlijk optreden een effectief middel kan vormen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit Lees hier de volledige uitspraak.