Personenauto’s met professioneel ingebouwde, zo goed als onvindbare verborgen ruimtes om drugs, wapens of grote hoeveelheden cash in te verstoppen; de politie komt ze steeds vaker tegen. Helaas blijkt het juridisch vaak lastig om de betreffende auto’s daadwerkelijk van de eigenaar af te pakken en te laten vernietigen. De Algemene Douanewet die daar in het verleden wel voor werd gebruikt, biedt in de praktijk vaak te weinig slagkracht, met als gevolg dat veel voertuigen na inbeslagname – en nadat ze op kosten van de eigenaar in de oorspronkelijke staat zijn hersteld – weer terugkeren naar hun eigenaren.

Om dat in de toekomst te voorkomen en zo het criminele bedrijfsproces van wapenhandel, drugshandel en witwassen nog verder te verstoren, heeft een aantal OM-ers van verschillende parketten onlangs gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden om deze voertuigen af te pakken via strafvordering, met als doel ze uiteindelijk te laten vernietigen. Op verschillende plekken zijn proefprocessen doorgevoerd, waarbij voor de voertuigen onttrekking aan het verkeer is gevorderd. En met resultaat. De onttrekking is door verschillende rechtbanken toegewezen, waaronder die van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Ook in zaken waarbij de verborgen ruimtes door de politie leeg werden aangetroffen.

Ondertussen wordt geprobeerd  om het groeiende probleem ook aan de voorkant aan te pakken. Zolang het inbouwen van dergelijke verborgen ruimtes niet strafbaar is en inbouwers dus niet vervolgd kunnen worden voor het faciliteren van criminele activiteiten, zal het voor sommige garagebedrijven altijd een lucratieve bezigheid blijven. Vanuit de politie werden daarom recentelijk aanbevelingen gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen zo snel mogelijk strafbaar te stellen.

Bron:  OM – relatiemagazine Opportuun mei 2021