Verbond en VbV spreken met VVD Kamerleden over voertuigcriminaliteit

Op 6 februari 2015 is het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit gastheer geweest voor een werkbezoek van VVD Tweede Kamerleden Tellegen en Visser aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Met het oog op hun portefeuilles Openbare orde & Veiligheid en Verkeer is met beide parlementariĆ«rs gesproken over de aanpak van voertuigcriminaliteit en de publiek-private samenwerking op dat gebied. VbV-directeur Wouter Verkerk heeft diefstalrisico's, diverse trends en ontwikkelingen, zoals het publiek-private Aangifteproces Gestolen Voertuigen, het Vermiste onderdelenregister en ANPR inzet bij het terugvinden gestolen auto's, toegelicht.

Met elkaar is nogmaals vastgesteld dat criminaliteit niet mag lonen. Samenwerking tussen politie, Justitie en verzekeraars is dan een belangrijk vereiste. Een van de besproken knelpunten betreft de (on)mogelijkheden van informatiedeling van gegevens over daders. Om het afpakken van crimineel gewin nog succesvoller te maken, is behoefte aan regelgeving die mogelijkheden biedt aan de verzekeraar te weten bij welke dader hij de aan het slachtoffer uitgekeerde schade kan terugvorderen. Goede gegevensuitwisseling met de opsporingsdiensten draagt bij aan een effectieve aanpak van diverse vormen van criminaliteit waar verzekeraars mee te maken hebben.

Met de Kamerleden is afgesproken op termijn verder over de strijd tegen verzekeringscriminaliteit, en de vanuit de branche gewenste overheidssteun, te spreken.

Bron: Verbond van Verzekeraars