Ladingdiefstallen 1ste halfjaar 2011

Persbericht Ladingdiefstallen eerste halfjaar 2011

18 augustus 2011

Aantal aangiften transportcriminaliteit licht gestegen.
Het aantal aangiften van transportcriminaliteit is 3,7% hoger dan in het eerste halfjaar van 2010. In de eerste helft van 2011 werd in Nederland 611 keer aangifte gedaan.

Het ging 430 keer om diefstal van lading, 136 keer om diefstal van een voertuig en 45 keer om een combinatie van beide. Vooral elektronica en kleding werden gestolen. Verreweg de meeste ladingdiefstallen in 2011 vonden, net als in 2010, plaats in de provincies Brabant en Limburg. Koplopers zijn de plaatsen Breda, Roermond, Heerlen en Eindhoven. De meeste voertuigdiefstallen vonden plaats in Rotterdam. Dit blijkt uit cijfers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Meer gegevens beschikbaar
De partijen die samenwerken in de aanpak van transportcriminaliteit doen er alles aan om alle voorvallen van criminaliteit in beeld te krijgen. Zij vragen transportondernemers altijd aangifte te doen als zij het slachtoffer worden van criminaliteit. Alleen dan kan de politie in actie komen. Het KLPD heeft sinds begin dit jaar gespecialiseerde flexibele teams die snel inzetbaar zijn in het hele land, mede voor de aanpak van transportcriminaliteit. Transportondernemers doen daarom steeds vaker aangifte van (pogingen tot) ladingdiefstal. Het beeld van de werkelijke omvang van transportcriminaliteit wordt hierdoor steeds completer.

Zeilen snijden
Criminelen snijden vaak een opening in het zeil van een vrachtauto of breken in om te zien welke lading in een voertuig aanwezig is. Soms blijft het bij de beschadiging van een of meer voertuigen, in andere gevallen wordt lading uit een of meer voertuigen gestolen. Vaak worden meerdere zeilen opengesneden, voordat uit een vrachtauto lading wordt gehaald. Van deze pogingen wordt lang niet altijd aangifte gedaan. dit "zeilen snijden" gebeurt vooral op parkeerplaatsen langs de snelwegen en op plaatsen buiten een industrieterrein.

Maatregelen
Dertien publieke en private partijen werken samen om transportcriminaliteit in Nederland te bestrijden. Verzekeraars, politie en de transportsector geven belangrijke informatie direct aan elkaar door. Transportondernemers zijn zo snel op de hoogte van nieuwe vormen en plaatsen van criminaliteit. Een top vijf preventietips is opgesteld om transportondernemers te ondersteunen bij het voorkomen van transportcriminaliteit.
In de omgeving van de snelwegen zijn inmiddels 25 truckparkeerplaatsen voor hun beveiliging gecertificeerd. Dit aantal breidt nog verder uit. Daarnaast krijgt de beveiliging van hoofdwegen en daaraan gelegen parkeerplaatsen landelijke spreiding. De "secure lane" van Rotterdam naar Venlo is uitgerust met intelligente camerasystemen. Dit zal ook op andere verzorgingsplaatsen en transportroutes worden toegepast.

Voor meer informatie:
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, tel 088 5543201
Klik hier voor de complete rapportage over ladingdiefstallen in de transportsector.

Bron: stavc.nl

Noot van de redactie:

Om transportcriminaliteit te melden kunt u contact opnemen met de       VbV-helpdesk telefoonnummer 055-741 00 01.