Criminelen strenger en sneller aangepakt

Datum 25 augustus 2011

Criminelen strenger en sneller aangepakt

Daders worden sneller gestraft, krijgen strengere straffen en worden rechtstreeks in hun portemonnee geraakt. Dat zijn volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de belangrijkste trends in het landelijke veiligheidsbeleid.

Het CCV brengt ieder halfjaar een trendanalyse uit, waarin inzicht wordt gegeven in actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, preventie, handhaving en regelgeving. De belangrijkste trend in het eerste halfjaar van 2011 is dat er vanuit Den Haag initiatieven worden genomen om sneller én strenger op te treden tegen verdachten en overtreders. Zo is er een wetsvoorstel in de maak om 'snelrecht' toe te passen bij verdachten van uitgaansgeweld en bij verdachten van geweld tegen personen met een publieke taak (zoals ambulancepersoneel). Ook wordt geprobeerd daders rechtstreeks in hun portemonnee te raken. Een goed voorbeeld daarvan is de regeling 'Afrekenen met winkeldieven', die in maart is gelanceerd. De regeling voorziet in een standaard schadevergoeding van de dader aan de winkelier, ter compensatie van de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling heeft besteed.

Het CCV signaleert behalve in het wetgevende beleid ook trends en initiatieven in de praktijk van het veiligheidsveld, bijvoorbeeld op het gebied van brandpreventie. Zo is onder meer het project Brandveilige wijk gestart, een instrument waarmee publieke en private partijen direct aan de slag kunnen om brandpreventie wijkgericht te benaderen.

Veiligheid 'claimen'
Het Verbond - een van de oprichters van het CCV - participeert in dit project en vindt deelname aan veiligheidsprojecten van groot belang. Directeur Leo De Boer deed in juni niet voor niets een oproep in Het Verzekeringsblad dat schadeverzekeraars het thema veiligheid veel meer kunnen én moeten 'claimen'. Volgens hem zien verzekeraars zichzelf vaak niet als hoofdrolspeler in het veiligheidsdebat, terwijl ze daar wel op tal van manieren aan kunnen bijdragen. In de eerste plaats door hun werk 'gewoon' te doen; van risicoselectie, premiedifferentiatie en het stellen van preventie-eisen gaat immers een onvermijdelijke prikkel uit naar verzekerden. Daarnaast kunnen verzekeraars aan institutionele activiteiten bijdragen. Gelukkig gebeurt dat al: zo is het Verbond actief partner in de strijd tegen auto- en ladingdiefstal en hennepteelt. Een derde manier is om op buurtniveau mee te denken. Zo heeft het Verbond in 2010 de Utrechtse wijk Kanaleneiland 'geadopteerd' om bewoners aan te zetten tot preventie en in de wijk samen te werken aan een hogere veiligheidsbeleving. Volgens De Boer kunnen verzekeraars langs die drie lijnen meedenken om de maatschappelijke veiligheid te vergoten.

Bron: Verbond van Verzekeraars