Ladingdiefstal kost verzekeraars gemiddeld een ton per uitkering

Den Haag, 9 februari 2012

Ladingdiefstal kost verzekeraars veel geld. Dat blijkt uit gegevens die de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) namens transportverzekeraars in 2011 verzamelde via het Registratie Applicatie Systeem (RAP) dat per 1 januari 2011 van start ging. Transportverzekeraars deden vorig jaar 249 meldingen, waarbij in totaal voor meer dan 21 miljoen euro aan goederen werd gestolen. Verzekeraars registreren sinds 1 januari 2011 deze cijfers in het kader van het Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector, waarin partijen hebben afgesproken om de ladingdiefstal hard aan te pakken.

Gemiddeld werd 103.000 euro per claim uitgekeerd. Het gaat hierbij om diefstal in Nederland en om Nederlandse vrachtbedrijven die in het buitenland slachtoffer van ladingdiefstal werden.

Verzekeraars keerden niet altijd uit. Soms bleek onvoldoende aan beveiliging te zijn gedaan, was de schade onverzekerd of was de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt door bijvoorbeeld het CMR-Verdrag. Dit verdrag kent een aansprakelijkheidslimiet voor de vervoerder.

Steekproef

Bij de politie kwamen in de eerste negen maanden van 2011 599 aangiften van ladingdiefstal binnen. Daarnaast werden nog eens 293 voertuigen gestolen, waarvan 79 inclusief de lading. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer duizend claims bij Nederlandse verzekeraars binnenkomen voor ladingdiefstal. Deze worden nog niet allemaal gemeld in het RAP-systeem. Reden hiervoor is dat nog niet alle schadebehandelaars vertrouwd zijn met dit systeem. Ook komen sommige schaden pas laat aan het licht doordat niet de verzekeraars zelf, maar een expert, volmacht of makelaar deze afhandelt. Het Verbond vindt dat er sprake is van een goede steekproef wat betreft de gemiddelde schadelast voor verzekeraars.

Opvallende goederen

Opvallend was dat naast de gebruikelijke goederen die veel gestolen worden (zoals tabakswaren, elektronica en alcohol) ook veel levensmiddelen, frisdrank en laagwaardige bouwmaterialen werden gestolen. Ook leek het aantal diefstallen in de eerste helft van het jaar hoger te liggen dan in de tweede helft.

Toekomst

In 56 procent van de gemelde gevallen is het de verzekeraar bekend of er aangifte is gedaan. Een van de redenen die door transportondernemers genoemd wordt, is dat het doen van aangifte naar hun mening veel tijd kost en weinig oplevert. Voor verzekeraars benadrukken de cijfers het belang van een goede bestrijding van transportcriminaliteit, ook om het probleem verzekerbaar te houden.

In de toekomst willen zij vaker kosten gaan verhalen op de daders van transportcriminaliteit. Er zijn inmiddels al 25 gecertificeerde beveiligde parkeerplaatsen. Stichting Vbv werkt aan meer van dit soort parkeerplaatsen, zodat vervoerders weten waar zij veilig kunnen overnachten.

Bron: Verbond van Verzekeraars