Certificering voor beveiligde parkeerplaatsen

In de strijd tegen transportcriminaliteit heeft de Europese Commissie dinsdag tijdens de Truckparking Conferentie te Brussel, een Europees certificaat voor veiligheid en service voor vrachtautoparkeerplaatsen, het zogenaamde LABEL-certificaat, gepresenteerd. Het certificaat geeft het niveau van veiligheid en service aan voor vrachtautoparkeerplaatsen. Aan de hand van dit kwalificatiesysteem, kunnen vrachtautochauffeurs eenvoudig zien welk niveau van veiligheid en service op een bepaalde parkeerplaats wordt gegarandeerd. Inmiddels zijn in Nederland reeds 25 parkeerplaatsen met dit certificaat uitgerust.

Certificering

Transportcriminaliteit is een groeiend probleem. In Nederland wordt de jaarlijkse schade voor de transportsector geschat op 350 miljoen euro en in heel Europa is dat zelfs rond de 8 miljard euro. Daarom zijn beveiligde parkeerplaatsen van groot belang. Per land bestaan er echter grote verschillen in de aanduiding van het veiligheidsniveau van de parkeerplaatsen. Hierdoor is het voor buitenlandse vrachtautochauffeurs niet altijd duidelijk of een parkeerplaats geschikt is om veilig te parkeren. Met het LABEL certificeringsysteem zijn de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor vrachtautoparkeerplaatsen nu op Europees niveau geüniformeerd. Parkeerplaatsen in Europa die zijn voorzien van LABEL certificering, staan garant voor een bepaald niveau van veiligheid en service voor vrachtautochauffeurs, lading en voertuig. 

Vijf kwaliteitsniveaus

Het LABEL-certificaat maakt een onderverdeling naar vijf verschillende beveiliging- en serviceniveaus, aangegeven door zogenaamde 'slotjes' (voor veiligheidsniveau) en 'sterretjes' (voor serviceniveau). Een parkeerterrein met één slotje, biedt een minimaal niveau aan beveiliging voor vrachtautochauffeurs. Terreinen met vijf slotjes moeten onder andere 24 uur per dag over bewakers beschikken, er moet toegangscontrole en -registratie aanwezig zijn en een gesloten camerasysteem dat het gehele terrein overziet.

Invoering in Nederland

Het schema is op initiatief van de Europese Commissie en in samenwerking met tal van belangenorganisaties voor het wegvervoer uit heel Europa ontwikkeld. De certificering van beveiligde parkeerplaatsen in Nederland maakt onderdeel uit van het Convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector. Binnen dit convenant is een speciale publiek-private werkgroep 'Vrachtautoparkeerplaatsen' actief. Deze werkgroep begeleidt de invoering van de certificering in Nederland en bestaat uit de ministeries van EZ en V&W, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), Verbond van Verzekeraars,  Les Routiers, Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, NEA en Stichting VbV.

De Stichting VbV verzorgt de coördinatie van de certificering van de parkeerplaatsen in Nederland . De lijst met de gecertificeerde parkeerplaatsen  en het overzicht van certificeringeisen vindt u hier.