Vaartuigcriminaliteit in 2011 licht gedaald

Woensdag 13 juni 2012

In 2011 zijn in Nederland door de politie 1225 vaartuigen als gestolen geregistreerd. Dat is een lichte daling van 1,6 procent ten opzichte van 2010. Bij de buitenboordmotoren was er een daling van 10 procent. Van 2152 in 2010 naar 1924 in 2011. In Friesland werd het aantal gestolen buitenboordmotoren bijna gehalveerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over vaartuigcriminaliteit van het Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Vaartuigen
Uit het rapport blijkt verder dat trailerbare vaartuigen zoals motorboten, rubberboten, roeiboten en sloepen maken samen bijna negentig procent van de gestolen vaartuigen uit. Aangiften van diefstal van kajuitmotorboten en kajuitzeiljachten zijn er echter nauwelijks. Amsterdam en omgeving, de kop van Noord-Holland en Friesland zijn de gebieden waar dieven het meest toesloegen. De politie vond in 2011 in vergelijking met het voorgaande jaar meer vaartuigen terug, 334 (27%) tegen 315 (25%). Positieve uitschieter: Amsterdam met bijna 40% teruggevonden vaartuigen. .

Buitenboordmotoren
De buitenboordmotoren die worden weggenomen zijn bijna allemaal van het handzame type met een vermogen tot 15 pk. Hoewel Friesland in 2011 een spectaculaire daling van het aantal gestolen buitenboordmotoren kende staat het nog altijd na Amsterdam en omgeving en voor de kop van Noord-Holland in de top drie van de gebieden waar de meeste motoren gestolen worden. Het aantal teruggevonden buitenboordmotoren loopt ver achter bij het aantal vaartuigen, namelijk slechts acht procent. Opvallend is verder dat van bijna de helft van de weggenomen motoren het serienummer onbekend is. Omdat het serienummer belangrijk is voor het terugvinden van buitenboordmotoren is het ontbreken van dit nummer in de aangifte voor de politie bij de opsporing een probleem.

Stopheling.nl
Als het serienummer van een buitenboordmotor bij de aangifte wel bekend is heeft dat bovendien het voordeel dat iedereen die een tweedehands motor wil kopen, door het invoeren van het serienummer op de website www.stopheling.nl , kan controleren of de motor als gestolen geregistreerd staat. Op de genoemde website is ook een film over de diefstal van buitenboordmotoren te zien.

Bron: KLPD

 

Noot voor de redactie:
Probleem in de praktijk is dat booteigenaren bij diefstal niet alle kenmerken van hun boot bij de hand hebben. Vaak weten ze alleen de naam, kleur en de vorm, maar ontbreken gegevens als: merk, type en registratienummer bij de aangifte.
Om de kans op het terugvinden van een boot te vergroten en daarmee de schadelast te beperken, ontwikkelde VbV daarom, namens alle Nederlandse verzekeraars, de Registratie App 'bootprofiel'. Kijk voor meer informatie op www.bootprofiel.nl