RDW en verzekeraars ondertekenen convenant

RDW en verzekeraars ondertekenen convenant ter bestrijding van fraude met schadevoertuigen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de RDW met de ketenpartners onderzocht hoe fraude met schadevoertuigen verder terug te dringen is.
Op 9 juli 2014 tekende de RDW een convenant met de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). In het convenant staan afspraken tussen partijen over de vastlegging en informatie-uitwisseling tussen de RDW en VbV.

ondertekeningconvenant
Links: Martijn Kammeijer, (bestuursvoorzitter Stichting VbV)
Rechts: Johan Hakkenberg (algemeen directeur RDW)

Onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek naar het bestrijden van fraude met schadevoertuigen staan in de uitvoeringstoets: 'Wrakkenstroom, of voertuigen voor bestuurders, inzittenden en omstanders veilig(er) toelaten'. Uit het onderzoek blijkt dat er goede maatregelen worden genomen voor de veiligheidsrisico's als een voertuig schade heeft geleden. Maar het onderzoek geeft ook aan dat er nog verbeterpunten zijn. Eén van deze verbeterpunten is een goede set werkafspraken vastgelegd in het convenant tussen de RDW en verzekeraars.

Doel
Met het convenant wordt het WOK-signaal (Wachten op Keuring) sneller geplaatst na een ongeval op de Nederlandse weg. Op deze manier worden de risico's voor verkeersveiligheid, fraude en ander voertuigcriminaliteit beperkt. Daarnaast zorgt het convenant voor een goede informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen over de staat van het voertuig.

Noot voor de redactie:
De Bedrijfsregeling 16 (BR16) stelt de voorwaarden waaronder verzekeraars totaalverliesvoertuigen mogen verhandelen. Het VbV houdt toezicht op deze regeling en monitort of deze correct wordt uitgevoerd.