Nieuwe eisen voertuigvolgsystemen in strijd tegen autodief

Verzekeraars, politie, autobranche en beveiligingsorganisaties stellen extra eisen aan voertuigvolgsystemen in de strijd tegen autocriminaliteit. Hiermee moet het VbV-SCM Keurmerk voor voertuigbeveiliging zijn effectiviteit behouden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het Keurmerk uiterst effectief is. De cijfers laten zien dat auto's zonder Keurmerk 3,7 keer vaker worden gestolen en 2,6 keer vaker definitief worden vermist.

Het blijkt dat autodieven in de praktijk soms gebruik maken van jamming, waarmee zij de communicatie van een voertuigvolgsysteem proberen te verstoren. Dit kan als gevolg hebben dat de positie van het voertuig niet meer doorgeven kan worden aan de meldkamer. Om jamming tegen te gaan zijn er extra beveiligingseisen gesteld die ervoor zorgen dat er bij jamming een extra blokkering wordt ingeschakeld, waardoor de auto niet meer te her-starten is. Zo blijft het voertuigvolgsysteem ook effectief op het momentdat criminelen de signalen proberen te verstoren. Een aantal systemen zijn al aan deze nieuwe eisen aangepast.

Vanaf 1 januari 2015 mogen alleen nog de vernieuwde volgsystemen met een VbV-SCM certificaat in voertuigen worden ingebouwd.

Extra beveiliging blijkt effectief

Zo heeft VbV, in goed overleg met de importeur, eind 2013 een diefstalwaarschuwing afgegeven voor de Outlander PHEV. De nieuwe berijders hebben het advies om de auto extra te beveiligen niet in de wind geslagen en met succes! Het merendeel van de afgeleverde auto's zijn uitgerust met een extra VbV - SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Uit cijfers blijkt dat, in tegenstelling tot andere SUV's, de autodief de Outlander PHEV links laat liggen.

Keurmerk Voertuigbeveiliging

Met het stellen van extra eisen is een belangrijke stap gezet binnen het Keurmerk Voertuigbeveiliging. Het College van Deskundigen van VbV, bestaande uit verzekeraars, politie, autobranche- en beveiligingsorganisaties, heeft de extra beveiligingseisen gesteld om de beveiligingssystemen op een nog hoger niveau te brengen.