Keurmerk Veilige Botenstalling

Sinds 2007 heeft VbV het Keurmerk Veilige Botenstalling (KVB) beheerd. Als een botenstalling voldeed aan de gestelde eisen kwamen zij voor het Keurmerk in aanraking.

We hebben moeten constateren dat het draagvlak voor het Keurmerk onder de verzekeraars en binnen de branche in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Daarom is besloten om de activiteiten voor het Keurmerk Veilige Botenstalling  te beëindigen. Alle stallinghouders zijn inmiddels hierover geïnformeerd.