Transportcriminaliteit inzichtelijk gemaakt

Hoe groot is de schadelast van transportcriminaliteit precies en welke criminaliteitsvormen zorgen voor de hoogste schade? Omdat een totaalgetal ontbreekt, is een gebruiksvriendelijk computerprogramma ontwikkeld om schade te melden.

Transportcriminaliteit is een groot maatschappelijk issue en vereist een brede aanpak. Bij het in kaart brengen van dit probleem, hoort ook het inzichtelijk maken van de schadelast. Hoe groot is die precies en welke criminaliteitsvormen zorgen voor de hoogste schade? Er zijn diverse cijfers in omloop, maar een 'totaalgetal' ontbreekt. Het probleem van transportcriminaliteit kan daardoor niet met betrouwbare cijfers worden onderbouwd, waardoor het lastig is om het onderwerp hoog op de politieke agenda te houden. Daarom is een nieuw systeem ontwikkeld waarin incidenten eenvoudig kunnen worden geregistreerd.

Betere afstemming
Aard en omvang van het probleem zijn nog altijd onvoldoende duidelijk. Oorzaken zijn onder andere een lage aangiftebereidheid en een niet-eenduidige registratie bij alle betrokken partijen. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom op 1 januari 2010 met een groot aantal publieke en private partijen het Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector ondertekend om het probleem te bestrijden. Het Verbond neemt daarin het initiatief om de omvang van het probleem en daarmee de schadelast in kaart te brengen en werkt daarbij nauw samen met de Stichting VbV, die ook bij de aanpak van criminaliteit in andere segmenten een belangrijke rol bij registratie speelt. Verder werkt het Verbond ook samen met de politie en het KLPD.

7 december: bijeenkomst
Voor het melden van transportcriminaliteit is een gebruiksvriendelijk computerprogramma in een 'RAP-omgeving' ontwikkeld. Dit programma zorgt ervoor dat een melding binnen vijf minuten kan worden gedaan door de schadebehandelaar. Het Verbond organiseert op 7 december een bijeenkomst over dit nieuwe systeem. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Annemieke Keppel of 070-3338624.

Bron: Verbond van Verzekeraars