1 maart 2016 start pilot terugvindsystemen.

Eind 2014 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om het Keurmerk Voertuigbeveiliging beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen bij voertuigdiefstallen. Autocriminelen zijn vaak goed georganiseerd en worden ook steeds professioneler. Hierbij maken ze gebruik van talloze tools om sleutels te kopiƫren en startonderbrekers onklaar te maken om zo auto's op snelle wijze te kunnen stelen. Deze ontwikkelingen gaan zo hard dat ook aan de kant van het beveiligen van auto's een permanent proces van verbetering en innovatie meer dan ooit nodig is.

Met het Keurmerk Voertuigbeveiliging hebben we in Nederland beveiligingsoplossingen van een hoog kwaliteitsniveau. Maar om dit hoge niveau te behouden is verdere vernieuwing  noodzakelijk. Daarom werkt het College van Deskundigen Voertuigbeveiliging van VbV aan een opzet waarbij innovatie wordt gestimuleerd en waarbij producten doorlopend worden beoordeeld op effectiviteit. Uiteindelijk gaat het erom, dat een beveiligingsproduct ervoor zorgt dat het diefstalrisico veel lager is of dat de kans op terugvinden van een gestolen voertuig veel groter is geworden.

Beveiligingsproducten worden straks nog maar beperkt getoetst. Uiteraard moeten ze voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Daarnaast vindt er een toets door Kiwa plaats of het product doet wat het moet doen. Hiervoor zijn per categorie beveiligingsproducten functionele eisen opgesteld. Na goedkeuring van een product wordt vervolgens de effectiviteit in de praktijk gemeten en gemonitord. Als de effectiviteit onder een bepaald niveau komt te liggen wordt de goedkeuring ingetrokken.

Het College gaat zorgvuldig om met de ingezette veranderingen, daarom wordt begin 2016 gestart met een pilot voor "terugvindsystemen" om ervaring op te doen met deze nieuwe systematiek. Een terugvindsysteem doet eigenlijk niets meer of minder dan wat de term zegt, namelijk zorgen dat een gestolen voertuig binnen een bepaalde tijd kan worden teruggevonden. Vanaf 4 januari 2016 kunnen leveranciers van terugvindsystemen zich voor de pilot aanmelden bij Kiwa. De pilot start op 1 maart 2016. Tijdens de pilot kunnen de goedgekeurde terugvindsystemen met certificaat worden ingebouwd. Vanaf die datum kunnen autobezitters en verzekeraars bij het treffen van maatregelen dus ook gebruikmaken van deze nieuwe categorie systemen binnen het Keurmerk. De pilot loopt in ieder geval tot september 2016, waarna op basis van de resultaten de definitieve eisen worden vastgesteld en de nieuwe systematiek verder wordt ingevoerd.

VbV keurmerk voertuigbeveiliging