Keurmerk Voertuigbeveiliging nu uitgebreid met terugvindsystemen

Vanaf 1 juni 2016 is een volledig nieuwe categorie beveiligingssystemen toegevoegd aan het VbV-SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging. Een bijzondere gebeurtenis, want de nieuwe categorie "terugvindsystemen" komt naast de overige categorieën voor personenauto's (TT04 en AA04), die in diverse evoluties al meer dan 20 jaar bestaan.

De functie van een terugvindsysteem laat zich gemakkelijk raden, namelijk het terugvinden van een gestolen voertuig. Hoewel het doel daarmee gelijk is aan die van de categorie TT04 voertuigvolgsystemen, is deze nieuwe categorie binnen het Keurmerk niet bedoeld om een bestaande categorie te vervangen. Belangrijkste verschil tussen deze beide categorieën is namelijk dat voor de voertuigvolgsystemen zeer gedetailleerd is vastgelegd op welke wijze het systeem dient te zijn opgebouwd / te functioneren, inclusief bijvoorbeeld de recent toegevoegde functie van jammingdetectie.

Voor de terugvindsystemen zijn de gestelde eisen niet langer technisch inhoudelijk, maar juist voornamelijk functioneel. De terugvindsystemen worden daarom zowel voorafgaand aan het toekennen van de goedkeuring, als ook daarna continu beoordeeld op effectiviteit. Leveranciers van systemen die in de praktijk niet meer effectief blijken te zijn, zullen hierop aangesproken worden, en kunnen bij uitblijven van verbetering hun goedkeuring verliezen*. Zo ontstaat optimale ruimte en prikkel voor voortdurende innovatie, en differentiatie in verschillende technieken. Twee factoren die diefstal en het ontwikkelen van Modus Operandi aanzienlijk bemoeilijken.

Maar liefst 11 producten hebben in de afgelopen weken de uitvoerige tests door Kiwa met goed gevolg doorlopen, en inmiddels een goedkeuring verkregen. Belangrijk onderdeel tijdens deze procedure is een praktijkproef waarbij niet alleen de betrouwbaarheid van het product onder de loep is genomen maar voor het eerst de hele keten inclusief opvolging aan een audit wordt onderworpen.

Verzekeraars kunnen vanaf nu in de polisvoorwaarden en in de communicatie met hun verzekerden verwijzen naar een VbV-SCM terugvindsysteem TV01. De actuele lijst met goedgekeurde systemen is te raadplegen via de website van Kiwa (www.kiwa.nl/scm).

De prijsstelling van een aantal ons bekende terugvindsystemen biedt voor verzekeraars nieuwe mogelijkheden voor toepassing van dit soort systemen. Niet alleen voor het hoogste segment, maar zeker ook voor andere categorieën veel gestolen voertuigen (denk bijvoorbeeld aan populaire versies in het C-segment) wordt toepassing nu rendabel.

Op dit moment hebben de volgende terugvindsystemen een goedkeuring:

- Brinks trusted T7 AGS - AGS Groep BV / Brinks Global Service
- Connected Car Module B5 - Mind B.V.
- Dan Tracker Safety Guard GPS - Multi Trading VOF
- FW TV01 K01 - Faringwell
- FW TV01 C01 - Faringwell
- GeoChaser SCM TV01 - 12Trace
- MED MS10 TV01 - Autosound B.V.
- MyFMS U1 TV01 - Mobile Red Nederland
- Secret Service Europe SSE - Clifford Electronics Benelux
- Technocon Mi9 - Technocon
- Volvo On Call - Volvo Car

* Eenmaal uitgegeven certificaten blijven ook na het eventueel intrekken van
een
erkenning tot minimaal 3 jaar na afgifte geldig.