Workshop “Modus Operandi Autodiefstal”.

Tijdens onze workshop op 24 november 2010 over 'nieuwe ontwikkelingen autodiefstal' heeft u veel informatie tot zich kunnen nemen. Tijdens de presentaties zijn de verschillende ontwikkelingen aangeduid. Vervolgens kon iedereen tijdens het praktijkgedeelte met eigen ogen zien op welke wijze auto's kunnen worden gestolen.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich na afloop van de workshop de vraag heeft gesteld wat u met deze informatie kunt doen binnen uw eigen organisatie en wat ons antwoord is op deze "nieuwe" modus operandi. Via dit schrijven informeren wij u  over de stand van zaken en geven wij met name de verzekeraars enkele aanbevelingen in het kader van preventie.

De betrokken landelijke organisaties zoals politie, leveranciers, verzekeraars, ANWB en autobranche zijn met elkaar in gesprek over de mogelijk te nemen maatregelen. Deze besprekingen worden ook volop gevoerd in het College van Deskundigen Voertuigbeveiliging van VbV waar al deze partijen vertegenwoordigd zijn. Dit College is o.a. verantwoordelijk voor de eisen die gesteld worden aan beveiligingsmiddelen.


Modus operandi
Tijdens de workshop werd duidelijk dat een aantal nieuwe (maar soms ook langer bestaande) modus operandi de kop op steken. Dit vooral ook door de vrije beschikbaarheid van apparatuur via het internet.

a) Het gaat dan om het kopiëren van sleutels, zowel de fysieke sleutel als de transponder.
b) Voor het openen van deuren wordt al lange tijd de zogenaamde 'Polensleutel' gebruikt, veel oudere sloten en sloten van mindere kwaliteit zijn hier niet tegen bestand.
c) Daarnaast zijn er veel effectieve en efficiënte hulpmiddelen voor 'Lockpicking' ontwikkeld, waardoor dieven de deur kunnen openen zonder zichtbare schade.
d) Er is software in omloop voor verschillende merken en types waarmee de dieven via de OBD-stekker de startonderbreker kunnen uitschakelen. Ook kunnen gegevens in het motormanagementsysteem worden aangepast en nieuwe sleutels ingeleerd. De OBD stekker zit bij bepaalde merken en types op een makkelijk bereikbare plek en is ook vaak niet beveiligd.


Preventie
Met de nieuwe modus operandi moeten (en zijn) autofabrikanten aan de slag om waar nodig de sloten te verbeteren en de beveiliging van het MMS aan te scherpen. Deze wedloop is van alle jaren, maar de ontwikkelingen lijken nu wel versneld te worden. De dieven lijken steeds professioneler te worden en zich steeds vaker  te specialiseren in bepaalde merken en modellen. Daarom blijven preventieve maatregelen belangrijk en zijn deze ook zeker effectief.

Om diefstal te voorkomen is een goedgekeurd beveiligingssysteem nog altijd een probaat middel. Ook vanuit politieonderzoeken weten we dat de dieven goed beveiligde auto's laten staan. Met een goedgekeurd alarmsysteem wordt bij de genoemde modus operandi in ieder geval een alarm afgegeven! En met de aanschaf van een voertuigvolgsysteem kan een voertuig na diefstal snel worden teruggevonden.


Verzekeraars
Om de autobezitter te beschermen tegen diefstal adviseert VbV om goedgekeurde beveiliging in te laten bouwen. Verzekeraars kunnen dit stimuleren door dit op te nemen in de polisvoorwaarden. Dit draagt bij in de beheersing van de schadelast. Niet alle verzekeraars maken daar op dit moment gebruik van. Belangrijk daarbij is dat de autobezitter ook regelmatig geattendeerd wordt op de goede werking van het systeem. Een periodieke controle door een erkend inbouwbedrijf is noodzakelijk.


Handhaving & Onderzoek
Niet bij alle verzekeraars is bekend dat na diefstal nog veel informatie kan worden gehaald uit de (overgebleven) sleutels, maar ook bij de fabrikant. Een aantal merken leggen centraal bij de fabriek gegevens vast over de onderhoudsbeurten en eventueel herstel van het voertuig. Ook daar kan dus relevante informatie gehaald worden bij onderzoek naar de diefstal. VbV assisteert bij politieonderzoeken.

Uiteraard is het belangrijk dat bij het terugvinden van een auto er sporenonderzoek wordt gedaan door de politie en/of expert. Door het centraal verzamelen en vastleggen van deze informatie ontstaat meer duidelijkheid over de werkwijze van de criminelen en de trends en ontwikkelingen. VbV zal ook in de toekomst u hierover blijvend informeren. Binnen het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) werken politie, RDW en verzekeraars (VbV) samen. Dit is ook hét loket voor verzekeraars en onderzoekers om de informatie over autodiefstallen te delen.

Klik hier om naar de presentaties te gaan van onze workshop.

Wilt u meer weten over de nieuwe ontwikkelingen bij autocriminaliteit of heeft u nog vragen over dit schrijven, bel het VbV secretariaat 055 - 5270504.