Terugvindsystemen (TV01) nu definitief toegevoegd aan het Keurmerk Voertuigbeveiliging!

Nadat vorig jaar de pilot is uitgevoerd met terugvindsystemen kunnen we melden dat vanaf heden de TV01 terugvindsystemen definitief zijn toegevoegd aan het Keurmerk Voertuigbeveiliging. De pilot heeft aangetoond dat we op basis van de gestelde functionele eisen goed in staat zijn om de terugvindsystemen te beoordelen en om de effectiviteit te monitoren. Het College van Deskundigen Voertuigbeveiliging van het VbV heeft daar recent toe besloten.

Alle eerder goedgekeurde systemen behouden hun goedkeuring. Ook de certificaten van de pilot  ingebouwde systemen blijven geldig (3 jaar).
Op dit moment zijn er 11 goedgekeurde systemen. Deze zijn terug te vinden op de website van Kiwa via www.kiwascm.nl.

Nu de pilot is afgerond verwachten we een verdere verbreding van het aanbod, ook vanuit de autoimporteurs en -fabrikanten (OEM).

Verzekeraars kunnen in de polisvoorwaarden en in de communicatie met hun verzekerden verwijzen naar een VbV/SCM goedgekeurd TV01 terugvindsysteem. Gezien de positionering van een aantal ons bekende terugvindsystemen biedt dit voor verzekeraars nieuwe mogelijkheden voor toepassing. Zo kan een terugvindsysteem gecombineerd worden met een voertuigvolgsysteem voor de zeer risicovolle en dure voertuigen. Niet alleen voor het hoogste segment, maar ook voor andere categorie├źn veel gestolen voertuigen ( denk bijvoorbeeld aan populaire versies in het C-segment) wordt toepassing nu mogelijk rendabel.

De terugvindsystemen zijn toepasbaar voor personenauto's, lichte bedrijfswagens, vrachtwagen en motorfietsen.

Met de toevoeging van de terugvindsystemen beschikt het Keurmerk Voertuigbeveiliging over een nog breder palet aan goedgekeurde beveiligingsoplossingen. Om dit inzichtelijk te maken kunt  u hier het overzicht vinden van de verschillende beveiligingsklassen per voertuigsoort, met daarbij een korte beschrijving van de werking van de betreffende beveiligingsklasse.

Daarnaast is een door het eerder genoemde College van Deskundigen opgesteld beveiligingsadvies opgenomen wat de verzekeraar ( en voertuigeigenaar) kan hanteren bij haar keuze welke beveiligingsmiddelen in te zetten bij welk risico. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een analysetool om voertuigen in te kunnen delen in risicoklassen. Tot dat moment kunt u uiteraard gebruik maken van de informatie uit uw eigen portefeuille of de algemeen beschikbare informatie over diefstalstatistieken van AVc waarin het risico per merk is opgenomen en voor de meest gestolen merken ook per type ( via www.stavc.nl ).