Keurmerk Voertuigbeveiliging naar CCV

27 november 2017

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft het beheer van het Keurmerk Voertuigbeveiliging overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De eigendomsrechten worden uiterlijk 1 januari 2019 overgedragen. Voor verzekeraars en andere belanghebbenden verandert er (in de praktijk) nog niets.

Het VbV was sinds 2005 beheerder van het keurmerk en blijft wel formeel eigenaar. Voor het CCV is het een mooie aanvulling op de preventie- en certificeringsactiviteiten waaronder de Verbeterde Risicoklassenindeling en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Aan de overdracht is een intensieve voorbereiding voorafgegaan. Zo zal er in december een Commissie van Belanghebbenden worden geïnstalleerd die een belangrijke rol zal spelen bij het beheer van alle regelingen. In die commissie nemen onder meer afnemers, leveranciers, verzekeraars en certificatie-instellingen deel.

Het keurmerk heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Dat was niet alleen noodzakelijk vanwege de technologische ontwikkelingen, maar ook door de wedloop met criminelen. Het monitoren van de effectiviteit van beveiligingsproducten wordt daardoor steeds belangrijker. Het CCV zal die koers voortzetten om zodoende de toegevoegde waarde van het keurmerk te waarborgen.

Bron: Verbond van Verzekeraars