Gezamenlijke krachtige fraudeaanpak

8 februari 2011

Gezamenlijke krachtige fraudeaanpak

Een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door de branche en de overheid: dat is het doel van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude, waaronder het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hun handtekening hebben gezet. De intensivering van de onderlinge samenwerking richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude in brede zin, dus zowel voor schade-, levens- als zorgverzekeringen. Namens de politie is de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland  (BR NON¹ ) belast met de opsporing van verzekeringsfraude.

Samenwerking
De vier partijen willen beter zicht krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren. Daardoor kunnen de juiste preventieve maatregelen genomen worden en kan fraude beter worden opgespoord. Ook vergroot het convenant de pakkans, wat tevens (mogelijke) plegers van verzekeringsfraude zal ontmoedigen. Daarnaast gaan de partijen een integrale aanpak ontwikkelen die bestaat uit preventie, opsporing, civielrechtelijke en strafrechtelijke afhandeling. Preventie en detectie staan in de aanpak voorop. Daarbij handelen verzekeraars lichte fraudegevallen civielrechtelijk af en vindt in beginstel strafrechtelijke afhandeling plaats in zware fraudegevallen. Het proces van informatie-uitwisseling, aangiftes en strafrechtelijke afdoening zal verder worden gestroomlijnd. Periodiek zullen ook thema's worden benoemd zoals bijvoorbeeld fraude met autoschadeverzekeringen, zoals ruitschade, of reisverzekeringen, waar de vier partijen extra aandacht aan zullen besteden.

Vergaande effecten
De effecten van verzekeringsfraude zijn vergaand. Verzekeringsfraude kan mens en goed in gevaar brengen zoals brandstichting, opzettelijke aanrijding of zorgfraude, maar blijkt ook vaak verband te houden met andere vormen van criminaliteit. Daarnaast kost fraude niet alleen verzekeraars, maar ook de samenleving veel geld. Verzekeringsfraude kost een gezin op jaarbasis gemiddeld 150 euro aan extra verzekeringspremies. Op jaarbasis leidt fraude met schadeverzekeringen tot een kostenpost van ongeveer 900 miljoen euro. Dit is ongeveer 15% op het totale schadebedrag van 6 miljard euro Ongeveer 10% van het aantal schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. De zorgverzekeraars hebben door een effectief controle- en fraudebeleid in 2009 in totaal 184,5 miljoen euro bespaard. Dit bedrag omvat 177 miljoen euro aan onterechte declaraties en 7,5 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist zijn ingediend (fraude).

____________________________________

¹ De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Gelderland (BR NON) houdt zich bezig met de bestrijding van regio-overschrijdende criminaliteitsvormen die maatschappelijk een behoorlijke impact hebben. Er is daarbij sprake van nauwe samenwerking tussen negen politieregio's en zeven arrondissementsparketten in het Noorden en Oosten van Nederland. DE BR NON valt beheersmatig onder de politieregio IJsselland. De BR NON deed de afgelopen jaren onder andere onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budget.

Bron: Het Verbond van Verzekeraars