Centrale aangifte maakt autodieven lastig

Het aantal gestolen voertuigen dat de eerste uren na diefstal wordt teruggevonden is sinds 2012 toegenomen van 22% naar 36% in 2017. Reden hiervan is dat de Nationale Politie, de RDW en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) gezamenlijk het registratieproces voor voertuigdiefstallen structureel hebben verbeterd.

Snelle internationale signalering
Doel van de aanpak was om voor alle gestolen- gekentekende- voertuigen binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren. De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en daders aangehouden is namelijk in de eerste uren na diefstal het grootst.

Publiek-Private samenwerking
Om dit doel te bereiken werden de krachten van betrokken partijen gebundeld bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit te Veendam. Medewerkers van politie, RDW en VbV werken daar samen binnen één proces om alle relevante informatie te verzamelen en te verwerken. Het gestelde doel wordt in 95% van de gevallen behaald. Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Verbeterd aangifteproces
Projectmanager Harry Blaauw: "Door de aangifte op één punt op te nemen is de kwaliteit van de verzamelde gegevens verhoogd. Gespecialiseerde medewerkers vullen gegevens van de aangever direct aan met informatie uit andere bronnen en zo wordt direct een verrijkte aangifte in alle opsporingssystemen geplaatst. Door het verbeterde aangifteproces is de pakkans van autodieven daadwerkelijk vergroot".