Gestolen onderdelen bij controle vier autobedrijven op De Liede

nieuwsbericht_19Juli-2018

 

De Liede

Dinsdag 3 juli jongstleden werd tijdens een integrale controle bij vier autobedrijven op het bedrijventerrein De Liede in de gemeente Haarlemmermeer een groot aantal van diefstal afkomstige auto-onderdelen aangetroffen. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Opknappen auto's

Het vermoeden bestaat dat deze onderdelen werden gebruikt voor het opknappen van auto's, waarna de auto's werden doorverkocht. De zoeking is nog gaande door de grote hoeveelheden van onderdelen die gecheckt moeten worden. De eigenaren van de bedrijven zijn op de hoogte gesteld. Hun rol zal verder worden onderzocht.

Milieudelicten en uitgeprocedeerde vreemdeling

Er werden ook meerdere milieudelicten bij de gecontroleerde bedrijven geconstateerd. Dan gaat het om onjuiste opslag van bodembedreigende en brandgevaarlijke stoffen. Hiervoor worden door de milieupolitie proces verbaal opgemaakt.  Bij één van de bedrijven werkte een uitgeprocedeerde vreemdeling. Deze persoon is naar het politiebureau meegenomen en in vreemdelingenbewaring gesteld.

Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ook bij de vier bedrijven meerdere overtredingen geconstateerd; zoals foutieve plekken voor accu's, en motorblokken stonden niet boven een lekbak. Blusmiddelen, spuitcabine, en gasflessen die niet goed werken of niet zijn gekeurd.

Gezamenlijke vuist tegen ondermijning

De naleving van wet- en regelgeving geldt voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente. Veiligheid, leefbaarheid en een gezond ondernemingsklimaat hebben prioriteit en misstanden worden niet getolereerd. Het initiatief van de controle lag bij de politie Noord-Holland. Meerdere partners ondersteunden de actie, zoals de gemeente Haarlemmermeer, de Sociale Dienst, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het Openbaar Ministerie, het Landelijk Informatie Centrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de stichting VbV Derden. De controle maakt deel uit van een aanpak van ondermijnende criminaliteit in Haarlemmermeer.