Gezamenlijke aanpak transportcriminaliteit

28 februari 2011

Bedrijfsleven en overheid slaan handen ineen bij aanpak transportcriminaliteit

In de aanpak van transportcriminaliteit hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en het Verbond van Verzekeraars de handen ineen geslagen met het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur en Milieu, en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De partijen hebben een overeenkomst gesloten voor een onderzoek naar de haalbaarheid voor een landelijke uitrol van Secure Lane. Hierin zullen zij nauw samenwerken met Stichting CrimiNee!, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en Routiers.

Secure Lane
Secure Lane is een cameravolgsysteem op truckparkings, bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen langs de snelwegen, dat is aangesloten op het politienetwerk en daarmee de veiligheid voor chauffeur, lading en vrachtauto sterk verbetert. De transportsector ondervindt als gevolg van transportcriminaliteit jaarlijks 350 miljoen euro aan directe economische schade.

In de aanpak van deze vorm van criminaliteit zijn in 2009 en 2010 op de transportcorridor Rotterdam - Venlo proeven gestart met Secure Lane. Gezien het grote succes en het economisch belang van deze aanpak, willen de betrokken partijen onderzoeken of het systeem ook landelijk kan worden uitgerold. Dit zal een positief effect hebben voor Nederland als distributieland en op het vestigingsklimaat.

Onderzoek
De haalbaarheidsstudie naar de verdere uitrol van Secure Lane in Nederland richt zich op de vervoerassen van het hoofdwegennetwerk, aansluiting van bedrijventerreinen/logistieke centra, private initiatieven van secure parkings en verzorgingsplaatsen gelegen langs het wegennet. Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle participerende partijen en wordt uitgevoerd door een speciaal ingestelde projectgroep.

De financiering van het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door TLN, EVO en het Verbond van Verzekeraars. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten in juni van dit jaar worden gepresenteerd.

 

Bron: Transport Online op 25-02-2011