Integrale controle bedrijventerrein Poel II in Goes

Goes wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Vandaag vond daarom met verschillende instanties een integrale handhavingscontrole plaats bij drie
bedrijven op bedrijventerrein Poel II in Goes.


De controle was gepland als gevolg van de afspraak tussen de betrokken instanties om als één overheid op te treden tegen illegale vermenging van onder- en bovenwereld op legale bedrijfsterreinen in gemeenten. Het is een gezamenlijke taak erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt men hier samen tegen op.


Burgemeester Mulder: "Met deze gezamenlijke aanpak willen we illegale activiteiten in Goes terugdringen en daarmee onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk houden. Gelet op het resultaat is de kans groot dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op bedrijventerreinen in Goes."

Resultaten
Door de betrokken instanties is onder andere gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bedrijven hun belastingen betalen. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op strafbare feiten zoals de verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd ten aanzien van het bestemmingsplan, bouw- en milieuwetgeving, brandveiligheid en illegale bewoning. Daarnaast heeft de politie bij de verschillende bedrijven twee gestolen voertuigen in beslag genomen. Ook werden
gestolen kentekenplaten en verschillende andere goederen, die mogelijk van diefstal afkomstig zijn, aangetroffen. Naar al deze goederen zal een strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Ook gaat team AVIM (Vreemdelingenpolitie) tegen een van de gecontroleerde bedrijven proces-verbaal opmaken wegens een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. De gemeente vermoedt verder dat er in twee gevallen sprake is van uitkeringsfraude, dit moet nog nader worden onderzocht. Naar aanleiding van de controle stelt ook de Belastingdienst nader onderzoek in.

Tevens was er een nacontrole bij een bedrijf waar eerder strafbare feiten werden geconstateerd, bij dat bedrijf werden nu geen strafrechtelijke overtredingen geconstateerd.

Integrale overheidsaanpak

De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente Goes, de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden, politie, de Belastingdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit (LIV), het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.


Wat kunt u doen?
Als gemeente pakken we (ondermijnende) criminaliteit aan, samen met onze partners. Maar ook de hulp van onze inwoners is nodig. Meld verdachte situaties bij de politie (via 0900 8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Burgemeester Mulder: "Samen houden we onze gemeente veilig."