Ook grootouders aansprakelijk voor schade omkatschandaal Swalmen

19 maart 2020

Verzekeraars hebben in een rechtszaak over voertuigcriminaliteit een belangrijke juridische overwinning geboekt. Na eerdere veroordelingen van zoon en kleinzoon heeft het Gerechtshof te Den Bosch nu ook opa en de erfgenamen van oma  veroordeeld tot schadevergoeding voor het faciliteren van omkatpraktijken.

Start onderzoek
Op 27 juli 2015 is door de politie een inval gedaan bij een autospuiter in Swalmen  waar een gestolen BMW met GPS is aangetroffen. OM en Politie hebben in samenwerking met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit in de dagen erna doorzoekingen verricht  op  een sloperij en in  diverse bedrijfspanden van de familieleden in Swalmen.

Rol als strafrechtelijk bewaarder
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is VbV Derden aangewezen als strafrechtelijk bewaarder. Ruim 25.000 onderdelen werden geregistreerd, waarbij voertuigen en onderdelen zijn aangetroffen van 334 gestolen voertuigen. Ook werden 11 voertuigen aangetroffen in verschillende stadia van het omkatproces. Deze vondst was reden voor de RDW om 265 eerder verhandelde voertuigen op te roepen en te onderzoeken. Het merendeel (54%) van de opgeroepen voertuigen bleek na onderzoek verkeersonveilig en/of opgebouwd uit gestolen onderdelen.

Beslaglegging
Op basis van de onderzoeksresultaten hebben verzekeraars beslag laten leggen op huizen, bedrijfsterreinen, voertuigen, luxe goederen en overige huisraad. Daarnaast is een procedure gestart om de schade die is ontstaan door het onrechtmatig handelen te verhalen op de daders. Deze procedure is gevoerd tegen drie generaties uit één familie, hun rechtspersonen en een plaatwerker en een autospuiter.

Veroordeling door de rechtbank
In februari 2018 zijn de zoon en de kleinzoon, hun vennootschap onder firma en de plaatwerker door de rechtbank aansprakelijk gehouden voor de door hen veroorzaakte schade. De vordering tegen de beide grootouders, hun vennootschap en de autospuiter werden afgewezen omdat zij naar het oordeel van de rechtbank, geen actieve rol zouden hebben gespeeld bij het omkatproces.

Hoger beroep
In hoger beroep hebben verzekeraars samengevat gesteld dat de grootouders (waarvan oma inmiddels is overleden)  en de vennootschap onder firma feitelijk betrokken zijn geweest bij het omkatten van voertuigen en daarom hoofdelijk aansprakelijk zijn voor  de schade.

Hof houdt grootouders aansprakelijk voor de schade
Op 17 maart 2020 heeft het Gerechtshof in Den Bosch de verzekeraars in het gelijk gesteld. Volgens het Hof hebben de grootouders onrechtmatig gehandeld door illegale activiteiten mogelijk te maken, hun bedrijfsterrein beschikbaar te stellen, onvoldoende toezicht te houden op en onvoldoende onderzoek te doen naar de activiteiten op het terrein. Volgens het Hof kunnen deze illegale activiteiten de grootouders niet zijn ontgaan en hebben zij deze activiteiten op onrechtmatige wijze gefaciliteerd.
De vordering van verzekeraars bedraagt ruim 2 miljoen euro. De definitieve schade wordt bepaald in een afzonderlijke schadestaatprocedure.

Aansprakelijkheid verhuurders
"Dit arrest zal verstrekkende gevolgen hebben voor verhuurders van panden en bedrijventerreinen die weten dat het fout zit, maar een oogje dichtknijpen omwille van de huurinkomsten" zegt Wouter Verkerk, directeur van VbV.