Persbericht Jaarcijfers Ladingdiefstallen

22 april 2011

Brabant en Limburg koploper

In 2010 werd in Nederland 586 keer aangifte gedaan van diefstal van lading. Bovendien werd in 113 gevallen aangifte gedaan van diefstal van lading inclusief het voertuig waarmee het getransporteerd werd. Ook werden er 266 pogingen tot diefstal geregistreerd. Hiernaast werden in 2010 nog 286 vrachtauto's, aanhangers en opleggers gestolen zonder lading. Verreweg de meeste ladingdiefstallen vonden plaats in het Zuidoosten van Nederland. Vooral Venlo, Eindhoven en Heerlen zijn hot spots voor het zeilen snijden. Voertuigen met of zonder lading werden vooral gestolen in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2010 van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).


Ladingdieven snijden vaak de zeilen van een of meer vrachtauto's of aanhangers door om te zien welke lading in het voertuig aanwezig is. Ze hebben het vooral gemunt op computers, geluid- en beeldapparatuur, elektrische apparaten, voeding- en genotmiddelen, kleding, voertuigonderdelen en cosmetica. Criminelen maken vaak gebruik van gestolen vrachtauto's om de eveneens gestolen lading te transporteren. Meer dan de helft van de gestolen voertuigen werd later leeg teruggevonden. 

In december 2009 sloten 13 partijen het Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector. Doel van het convenant is, transportcriminaliteit beter in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die terug te dringen. Onderdeel van het convenant is het verzamelen, monitoren en analyseren van cijfers en het publiceren van deze gegevens. De door het KLPD verzamelde gegevens zijn belangrijk voor het maken van analyses over deze vorm van criminaliteit. De analyses ondersteunen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bij de opsporing en vervolging. De politie beschikt naast de capaciteit in de regio's ook over een gespecialiseerd rechercheteam dat bovenregionaal werkt. Sinds 1 januari 2011 is een Snel Interventie Team inzetbaar om met gerichte acties de transportcriminaliteit aan te pakken. Bij het OM is een gespecialiseerde Officier van Justitie ingezet, die zorgt voor de landelijke co√∂rdinatie. Een aantal verzorgingsplaatsen langs de route van Rotterdam naar Venlo is uitgerust met beveiligingssystemen (de "secure lane").

In de loop van 2010 zijn maatregelen genomen om meer gegevens over ladingdiefstallen te verzamelen. Het KLPD heeft begin 2010 een verbeterd systeem hiervoor in gebruik genomen, verzekeraars hebben sinds 1 januari 2011 een gezamenlijk meldingssysteem transportcriminaliteit en de transportkoepels stimuleren hun achterban om alle gevallen van criminaliteit en dreiging te melden. Door deze voortdurende verbeteringsslag zijn de cijfers over 2010 niet goed te vergelijken met die van eerdere jaren.


Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit www.stavc.nl