Meeste ladingdiefstallen in Zuid-Oost Nederland

1 juni 2011

Meeste ladingdiefstallen in Zuid-Oost Nederland

Zuidoost-Nederland lijkt in ons land de bakermat voor transportcriminaliteit. 90 procent van alle ladingdiefstallen vindt namelijk plaats in Brabant en Limburg. Criminaliteit tegen de transportsector zorgt jaarlijks voor een schadepost van zo'n 350 miljoen euro.

Op initiatief van de Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC) in Limburg en Oost-Brabant is een ambtelijke werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van beide provincies, ELC Limburg, KvK, Rijkswaterstaat Limburg, Transport en Logistiek Nederland, LIOF, en de politie. Het secretariaat wordt gevoerd door het RPC Limburg-Noord.

De aanpak van de transportcriminaliteit is sinds 2009, toen het tweede landelijke 'Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector' werd ondertekend, nog niet ver genoeg gegaan. De schadelast voor het bedrijfsleven is onverminderd onaanvaardbaar hoog; transportcriminaliteit bedreigt de continuïteit van bedrijven en beschadigt het imago van Nederland als transportland.

Volgens het convenant wordt transportcriminaliteit vooral in de hand gewerkt door te weinig (veilige) parkeerruimte met verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet en door een gebrek aan truckstops met -parkings aan de overige doorgaande wegen. Tegelijkertijd moeten bedrijventerreinen met veel logistieke functies beter beveiligd zijn.

Vóór de zomer wijst de ambtelijke werkgroep in Limburg en Brabant de hotspots aan voor een pilot en stelt het vast op welke plaatsen het tweede landelijke convenant transportcriminaliteit ten uitvoer moet worden gebracht.

Bron: www.kvk.nl/Limburg