“Secure Lane uitstekend initiatief”

14 juni 2011

"Secure Lane uitstekend initiatief tegen transportcriminaliteit"

Minister Opstelten vindt cameratoezichtsysteem Secure Lane een uitstekend initiatief in de strijd tegen transportcriminaliteit. Dit zei hij op 14 juni bij de inontvangstneming van een haalbaarheidsstudie naar de landelijke uitrol van het systeem. Hij kreeg de studie overhandigd door algemeen voorzitter Alexander Sakkers van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Secure Lane is een cameratoezichtsysteem op vrachtwagenparkeerplaatsen, bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen langs snelwegen dat is aangesloten op het politienetwerk. Secure Lane verbetert de veiligheid voor chauffeur, lading en vrachtauto. Volgens de studie kan de transportcriminaliteit in Nederland kan met 25 procent worden verminderd (90 miljoen euro) wanneer Secure Lane landelijk wordt ingevoerd. De transportsector lijdt nu jaarlijks 350 miljoen euro door criminaliteit, onder meer door ladingdiefstal.

Succesvolle proeven met Secure Lane

In 2009 en 2010 zijn in de transportcorridor tussen Rotterdam en Venlo succesvolle proeven gedaan met Secure Lane. Voorheen deden zich er jaarlijks gemiddeld 74 incidenten voor, nu zijn het er nog slechts vier.

Landelijke uitrol van systeem

Naar aanleiding van dit succes is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een landelijke uitrol van het systeem. Onderzocht is op welke manier Secure Lane verder kan worden uitgerold met publiekprivate samenwerking en financiering. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van TLN, verladersorganisatie EVO, het Verbond van Verzekeraars, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Transportcriminaliteit serieus probleem

Volgens minister Opstelten is transportcriminaliteit een serieus probleem waar de overheid al veel tegen doet. In een toespraak gaf hij aan blij te zijn dat de transportsector ook zelf stappen zet om transportcriminaliteit tegen te gaan. "Secure Lane is een uitstekend initiatief dat goed laat zien waar nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector kan leiden", aldus de minister, die een landelijke uitrol van Secure Lane een logische vervolgstap vindt om transportcriminaliteit verder terug te dringen.

Bron: Rijksoverheid

Noot van de redactie:
Verzekeraars, overheid en brancheorganisaties werken samen om transportcriminaliteit te bestrijden. Dit hebben zij vastgelegd in een  gezamenlijk ondertekend convenant, waarbij het VbV betrokken is bij de uitvoering. Onder andere bij de certificering van Beveiligde Parkeerplaatsen. Zie voor meer informatie: www.stichtingvbv.nl/transport/parkeerplaatsen