Samen in strijd tegen transportcriminaliteit

11 oktober 2011

Nederland loopt voorop in het aantal beveiligde parkeerplaatsen. Maar er valt nog meer te ontwikkelen op het gebied van transportcriminaliteit. Het Verbond zette bereikte doelen en komende acties, en de rol van verzekeraars op een rij in een speciale toolkit.

Een opengesneden zeildoek is vaak het beeld bij transportcriminaliteit. Ladingdiefstal door zeilsnijden is echter slechts een van de vele vormen van transportcriminaliteit. Om alle denkbare vormen aan te pakken, tekenden de verschillende partijen, waaronder de ministeries ELI, V&J en I&M, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, Transport en Logistiek Nederland, het Verbond, politie en bedrijfsleven begin 2010 het convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector. Dat betekent dat zij zich ook richten op diefstal van brandstof, van vervoermiddelen of onderdelen hiervan en niet te vergeten geweld tegen en bedreiging van chauffeurs, bijrijders of passagiers.

"Een heldere en vooral eenduidige definitie van het begrip transportcriminaliteit was noodzakelijk om gericht te kunnen samenwerken", licht Annemieke Keppel, beleidsmedewerker Transport van het Verbond toe. "Juist doordat ladingdiefstal nu overal op dezelfde wijze wordt geregistreerd, kunnen we veel meer verbanden leggen. Het beeld van de omvang van transportcriminaliteit wordt zo steeds duidelijker."

Toolkit
De definitie van transportcriminaliteit is het startpunt voor de toolkit waarin het Verbond naast het begrip zelf, ook acties en ontwikkelingen toelicht. "Specifiek gaan wij in op de rol van verzekeraars. Zij worden geacht inzicht te geven in de verzekerde schaden, maar dat bleek in de praktijk nog niet zo makkelijk. Nu de definities helder zijn, kunnen politie en verzekeraars transportcriminaliteit op dezelfde manier registreren." Dit gebeurt voor verzekeraars via het zogenoemde RAP-systeem, waarvan de praktische uitvoering in handen is van de Stichting VbV. Keppel: "Tot nu toe zijn 180 meldingen gedaan. In 157 gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Wij verwachten dat er in de toekomst nog veel meer meldingen komen wanneer ook experts schade gaan melden. Uiteindelijk hopen we de informatie van OM en politie aan te vullen."

Successen

Andere resultaten van het convenant zijn dat transportcriminaliteit drastisch is afgenomen op de parkeerplaatsen die aangesloten zijn bij de Secure Lane, langs de A67. Keppel: "Dankzij een goede samenwerking met de regionale politie is deze proef met intelligent cameratoezicht op parkeerplaatsen langs de autosnelweg, een succes. Het Verbond is voorstander van een landelijke uitrol." Ook de aanstelling van Olav Beckers, de Landelijk Officier van Justitie voor transportcriminaliteit, die is verlengd tot eind 2012, noemt Keppel een succes.

Nederland voorop

Een belangrijk onderdeel in de toolkit is ook de certificering van beveiligde parkeerplaatsen. Hierin heeft de Stichting VbV samen met Verbond, verzekeraars en publieke partijen het voortouw genomen. Keppel: "Er zijn nu 25 gecertificeerde parkeerplaatsen ten opzichte van 75 in Europa. Hiermee loopt Nederland voorop." Het Verbond maakt zich sterk om de kwaliteit van de bewaakte parkeerplaatsen te waarborgen. Keppel spreekt dan ook haar zorgen uit voor de plannen van de International Road transport Union (IRU). "Zij willen eigenaren van beveiligde parkeerplaatsen zelf laten beoordelen in welke categorie zij vallen. Het is voor verzekeraars erg belangrijk dat de parkeerplaatsen op professionele wijze worden gecertificeerd."

In 2012 zullen nieuwe parkeerplaatsen worden gecertificeerd en zal in samenwerking met de overheid worden gewerkt aan de bebording voor gecertificeerde beveiligde parkeerplaatsen. Keppel: "De basis is gelegd, maar het Verbond zal zich blijven inzetten om transportcriminaliteit internationaal op de kaart te zetten en meer initiatieven te ontwikkelen in de strijd tegen de transportcriminaliteit."


Bron: Verbond van Verzekeraars