Invoeren controleletter

Controleletter invoeren bij tenaamstellen/overschrijven kenteken

Per 1 januari 2012 controleert de RDW bij het overschrijven van een gekentekend voertuig of de controleletter op het overschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel II) correct is. De controle geldt ook als een voertuig in de bedrijfsvoorraad van een erkend bedrijf wordt opgenomen. Het is dan verplicht om bij iedere tenaamstelling en bij iedere opname in de bedrijfsvoorraad  de controleletter van het kentekenbewijs in te voeren. Het invoeren van de controleletter is een extra maatregel in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. De controleletter staat sinds 1 januari 1995 op alle overschrijvingsbewijzen (kentekenbewijs deel II). Kentekenbewijzen van voor die datum worden niet gecontroleerd.

 

Voertuigcriminaliteit

Het invoeren van de controleletter is een extra maatregel in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. De check op de controleletter reduceert fraude waarbij vervalste overschrijvingsbewijzen een rol spelen, onder andere het klonen van voertuigen. Bij klonen krijgt een gestolen voertuig de identiteit van een bestaand voertuig: zelfde chassisnummer, vervalst kentekenbewijs en nagemaakte kentekenplaten. Doordat de controleletter alleen op het originele kentekenbewijs staat, wordt het moeilijker om een voertuig over te schrijven met een vervalst kentekenbewijs.

 bron: website RDW