Nieuwe stap in strijd tegen transportcriminaliteit

De Week van de Veiligheid is vandaag gestart en ter gelegenheid daarvan overhandigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in Sassenheim het eerste exemplaar van de Preventie Tipkaart Transportcriminaliteit aan Marcel Wesseling van Wesseling Logistics. De Preventie Tipkaart is een nieuwe zet van overheid en bedrijfslevenpartijen in hun strijd tegen transportcriminaliteit. Tevens lanceerde TLN een criminaliteitstraining voor chauffeurs.
preventie

De Preventie Tipkaart (onderaan te downloaden)bevat vijf tips voor bedrijven die zelf hun steentje willen bijdragen aan het voorkomen van transportcriminaliteit. Het security niveau moet allereerst aansluiten bij het risiconiveau van lading en route; verladers en vervoerders moeten daarover vooraf heldere afspraken maken, aldus de opstellers. Ook wordt aangeraden personeel, dat betrokken is bij het vervoer, goed te selecteren en te screenen. Voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van hoog-risico goederen dienen voorzien te zijn van tracking and tracing en ze moeten op een dusdanig tijdstip worden beladen, dat ze meteen na het laden kunnen vertrekken. Tot slot wordt afgeraden om onderweg te stoppen op afgelegen of onoverzichtelijke plaatsen; gebruik van beveiligde parkeerplaatsen wordt aanbevolen. Als bedrijven in de logistieke keten, verladers of vervoerders, daadwerkelijk aantoonbaar preventiemaatregelen nemen en desondanks slachtoffer worden van transportcriminaliteit, krijgen zij bij gelijkwegende zaken voorrang van politie en OM.

Hoewel het beschermen van de veiligheid van lijf en goed natuurlijk eerst en vooral een overheidstaak is, vinden EVO en TLN dat bedrijven zelf, met name in de preventieve sfeer, het nodige kunnen doen en dat hun belangenorganisaties daarbij moeten helpen. De Tipkaart is daartoe een middel. Op dinsdag 9 november organiseren EVO, TLN, ACN, Hoffmann Recherche en CV-OK bovendien een gratis screening workshop in Almere. Via http://www.evo.nl/site/dag-van-logistieke-veiligheid kunnen bedrijven zich aanmelden. Ook wordt bedrijven aangeraden aansluiting te zoeken bij het Waarschuwings Register Logistieke Sector (www.stichtingwls.nl).

TLN heeft maandag ook een speciale training 'Beveiliging en Bewustwording' voor vrachtwagenchauffeurs gelanceerd. Met deze trainpreventie_2ing wil TLN chauffeurs helpen zich beter te wapenen tegen criminelen en hen ondersteunen om preventieve maatregelen te nemen om de kans op criminaliteit tegen te gaan. De jaarlijkse schade in Europa als gevolg van transportcriminaliteit bedraagt naar schatting 8,2 miljard euro, waarvan circa 350 miljoen euro in Nederland.

TLN wil met de speciale training het gevoel van veiligheid onder chauffeurs verhogen en de kans dat men doelwit wordt van criminelen verkleinen. Hiervoor is het belangrijk dat chauffeurs goed weten wat zij moeten doen om noodsituaties te voorkomen en in geval van calamiteiten, weten hoe zij moeten handelen. In de praktijk blijkt dat vaak met een aantal relatief simpele adviezen en maatregelen, veel ellende kan worden voorkomen.

De training bestaat uit een programma van 1 dag en is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De belangrijkste thema's die tijdens de training aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het voorkomen dat je een doelwit wordt, het voorkomen van overvallen, agressietraining, wat te doen tegen illegale migranten die ongewenst meeliften, voorkomen van drugs in voertuig en/of lading en adequate beveiliging van gegevens.

TLN beoogt de criminaliteitstraining ook te kunnen aanbieden voor Code95.

Preventie Tipkaart

Bron: TTM