Actie tegen autokraak op weekmarkt te Rotterdam

Op zaterdag 29 december 2012 organiseerde het VbV, in samenwerking met politie Rotterdam - Rijnmond en twee studenten, een ludieke flyeractie tegen autokraak op de weekmarkt te Rotterdam.

Probleem

De preventieactie werd ingezet, omdat autodieven dagelijks hun slag slaan om auto's open te breken waarin waardevolle spullen zoals navigatiesysteem, mobiele telefoon en laptop, voor het grijpen liggen. De nadruk van de flyeractie lag op het attenderen van de marktbezoekers op het inbraakrisico en het geven van preventietips om de kans op autokraak te verkleinen.

Landelijke aanpak

De aanpak van autokraak in Nederland is belangrijk, omdat autocriminaliteit het veiligheidsgevoel van de samenleving aantast, bovendien een maatschappelijke schadelast is en overlast bij de burger veroorzaakt. De flyeractie sluit aan op het landelijke programma om autokraak aan te pakken. Hierin werken publieke en private partijen nauw samen met het gezamenlijk doel om autokraak binnen drie jaar tijd met 20 procent terug te dringen.

actie spiegelhanger 1

 

actie spiegelhanger 2