Verzekeraars komen met nieuwe aanpak ladingdiefstal

De Nederlandse verzekeraars gaan vanaf volgend jaar een centraal meldpunt opzetten voor ladingdiefstallen. Daarnaast komt er in 2011 een interventieteam dat de politie kan bijstaan bij het opsporen van transportcriminaliteit en een tipgeldregeling. Dat zei Jan Stam, directeur preventie en risicobeheer van TVM en bestuurslid van de bond van verzekeraars, woensdag op het TAPA-congres over transportcriminaliteit.

De verzekeringsbranche komt daarmee tegemoet aan de vaag bij de politie en uit de transportsector om te komen tot een betere registratie en informatie-uitwisseling over ladingdiefstallen. Dat is voor de opsporingsinstanties en de nieuwe landelijke Officier van Justitie van groot belang om criminele zaken op te lossen. Nog steeds blijkt de aangiftebereidheid onder gedupeerde verladers en transporteurs richting de politie onvoldoende om het probleem transportcriminaliteit gericht aan te pakken.

De verzekeringsbranche gaat ook betere statistieken ontwikkelen over de totale schadelast van ladingsdiefstal. Het jaarlijkse bedrag van 350 miljoen euro, dat onderzoeksinstituut NEA enkele jaren geleden heeft berekend op basis van gegevens uit het bedrijfsleven, is volgens velen achterhaald of onjuist.

Het nieuwe interventieteam van de verzekeraars zal naast ondersteuning van de opsporingsinstanties ook een rol gaan spelen bij de beslaglegging van verduisterde goederen en tevens als zaakwaarnemer optreden voor gedupeerde polishouders. Het team zal bestaan uit experts en heeft een volledig mandaat van alle verzekeraars, aldus Stam. De verwachting is dat de twee initiatieven 'zo snel mogelijk' van start gaan. 'Wij zijn nu bezig om daarover werkbare afspraken te maken.'

Daarnaast willen de verzekeraars de onduidelijkheden wegnemen in verzekeringspolissen over de noodzakelijke beveiligingeisen van bedrijfsterreinen. Stam: 'Te vaak wordt nog geconstateerd dat de beveiliging niet voldoet aan de clausules van de polisdekking. Hier is er sprake van een hiaat en daarom zal een werkgroep medio 2011 aanvullende eisen en beveiligingsklassen bepalen waaraan een bedrijfsterrein moet voldoen zodat een ondernemer volledig is verzekerd en weer met een gerust hart kan slapen.'

Bron: Nieuwsblad Transport

Stichting VbV zal per 1 januari 2011 de ladingdiefstalregistraties, in opdracht van verzekeraars, gaan uitvoeren.

Op 7 december 2010 organiseert het Verbond van Verzekeraars, speciaal voor de transportverzekeraars, een workshop hierover.