20 jaar samen in actie tegen autodieven

Hoewel het aantal voertuigdiefstallen in Nederland sinds 1995 is gehalveerd, explodeert de schadelast de laatste jaren. "In 2011 bedroeg de schade 38 miljoen euro, in 2013 was dat maar liefst 98 miljoen." Toch is Wouter Verkerk van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) niet pessimistisch. "Publieke en private partijen weten elkaar goed te vinden in de aanpak van voertuigcriminaliteit."

VbV viert die goede samenwerking tijdens een congres ter ere van haar twintigjarig bestaan op donderdag 22 mei. Daar wordt teruggeblikt op de resultaten van twintig jaar publiek-private samenwerking, recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst. Ook staan de aanwezigen stil bij het twintigjarig bestaan van het Vermiste Auto Register, waarin alle vermiste auto's geregistreerd staan.

Voorkomen door vooruitkijken
In de stichting zijn drie voormalige initiatieven om voertuigcriminaliteit tegen te gaan vertegenwoordigd. Verkerk: "In 2005 zijn zij samengegaan in het VbV om samen de schadelast te reduceren en te beheersen. En om een hoop ellende voor autobezitters te voorkomen. Dat doen we onder meer door in te zetten op het voorkomen van diefstal. Bijvoorbeeld door fabrikanten te wijzen op beveiliging van auto's. Er zijn uiterst professionele bendes actief. Daardoor is het niet meer de vraag of de beveiliging van een auto gekraakt wordt, maar wanneer. De fabrikant moet dus voortdurend vooruitkijken een oplossing hebben zodra die nodig is."

Opsporen en terugvinden
Voorkomen van diefstal lukt niet altijd. "Is een auto toch weg, dan zorgen wij ervoor dat hij zo snel mogelijk geregistreerd en gesignaleerd wordt." Een omvangrijke taak, zegt Verkerk, waarbij veel partijen betrokken zijn: van politie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer tot verzekeraars en ondernemers. Inderdaad, publieke en private partijen, met belangen die elkaar aanvullen. Verkerk legt daarbij een parallel met opsporen en terugvinden. "Opsporen van verdachten is een taak van de overheid, terugvinden van voertuigen beperkt de schadelast voor verzekeraars."

Snel registreren
In de toekomst hoopt Verkerk dat de partijen nog meer informatie gaan delen dan nu al gebeurt. Ook om het nieuwe type criminaliteit tegen te gaan. "De joyriders hebben we goed onder controle, nu de professionele bendes nog, die relatief jonge auto's stelen. Daardoor is de schadelast zo gestegen." Om de aanpak te verbeteren, tekenen onder meer, het ministerie van Veiligheid en Justitie, RDW, Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit een convenant waarin zij afspreken voertuigdiefstal binnen twee uur te registreren. "Zodat Nederland niet meer te boek staat als 'leuk exportland' waar je gemakkelijk wat auto's kunt weghalen."

Bron: Verbond van Verzekeraars