Nieuwe overeenkomsten voor exameninstituten 'inbouw beveiligingssystemen'

Op 10 juni jl. heeft VbV nieuwe overeenkomsten afgesloten met een tweetal exameninstituten voor het afnemen van de examens "Inbouwspecialist Beveiligingssystemen".
De opleiding en examinering zijn een essentieel onderdeel binnen het Keurmerk, want beveiligingsmiddelen zijn alleen effectief als ze ook op een vakkundige wijze zijn ingebouwd.

De nieuwe overeenkomsten hebben een gewijzigde vorm en inhoud, hiermee kan de kwaliteit van het inbouwen van beveiligingssystemen op het hoogste niveau worden gehouden.
IBKI en TTA zijn de twee instituten die deze examens mogen afnemen. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de Centrale Examencommissie van het VbV die een belangrijke rol heeft in de inhoud van de examens.

fotoovereenkomst

Van links naar rechts: De heren Theo van Duren (TTA), Robbert d'Hont (TTA), Wouter Verkerk (VbV) en Jim Schouten (IBKI)