In opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) onderzocht Bureau Beke de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen van fietsdiefstal en de kansen voor de aanpak. Het doel hiervan is het leveren van bouwstenen voor een breed gedragen en integrale publiek – private samenwerking ter bestrijding van georganiseerde fietsdiefstal in Nederland.  Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse schade als gevolg van fietsdiefstal oploopt tot 600 miljoen euro.

Nieuwe aanpak
Voor een effectieve aanpak van fietsdiefstal stelt Bureau Beke een pakket maatregelen voor. Henk Ferwerda, directeur van Bureau Beke: “Op zich is er de afgelopen jaren veel bereikt met het verbeteren van sloten, het plaatsen van fietsenstallingen, de registratie van gestolen fietsen via aangifte bij de politie, doorgifte naar het fietsregister bij RDW en het gebruik van Stopheling. Ook de opsporing van daders en gestolen fietsen via de inzet van lokfietsen is goed geregeld. Toch is de tijd nu rijp voor nieuwe stappen. Technische hulpmiddelen en ontwikkelingen, zoals track and trace en gesloten registratiesystemen, kunnen daarbij een versnelling geven aan de aanpak. Ook kunnen andere markt- en overheidspartijen dan de politie een nog grotere rol spelen bij diefstalpreventie en het traceren en terugbrengen van gestolen fietsen. Om de aanpak van fietsdiefstal verder te brengen zijn de volgende ingrediënten van belang: technische hulpmiddelen, publiek-private samenwerking én het integraal nastreven van dezelfde doelen door alle ketenpartners.”

Onderzoeksrapport ‘Fietsdiefstal In Nederland Van Fenomeen Naar Aanpak

Bron: S.A.F.E. / Bureau Beke