Op 29 september organiseerde het VbV speciaal voor verzekeraars een webinar ‘Wegwijs in de afwikkeling van gestolen- en teruggevonden voer- en vaartuigen’. Tijdens dit webinar is het gehele diefstalproces van zowel gekentekende als niet gekentekende objecten breed uitgelicht.

Uit de gehouden enquête blijkt dat de deelnemers er veel aan hebben gehad en dat het voldoende informatie heeft geboden. Zo heeft 85% van de respondenten aangegeven nieuwe informatie te hebben ontvangen.
VbV is blij met het goed beoordeelde webinar, maar wij streven er altijd naar om onze dienstverlening verder te verbeteren. Daarom zullen wij de feedback die we van de deelnemers hebben ontvangen meenemen in ons volgende webinar.

Suggesties onderwerpen voor een volgende webinar:

  • Informatieverstrekking (RDW-informatie) in het kader van fraudebestrijding en beheersing;
  • Rol die VbV kan spelen in de strijd tegen opzetaanrijdingen;
  • Nieuwe technieken van voertuigdiefstal. Hoe worden voertuigen gestolen en wat zijn de trends?

Hiermee kunnen we de samenwerking in de aanpak van voer- en vaartuigcriminaliteit nog verder versterken.
Onder het motto: ‘waarom moeilijk doen als het samen makkelijker kan!’