Twee personen tanken meerdere malen brandstof bij tankstations zonder te betalen. Tijdens de behandeling van de strafzaak wordt diefstal van benzine en kentekenplaten ten laste gelegd. De rechtbank staat voor de vraag of het wederrechtelijke toe-eigenen van de brandstof het strafbare feit diefstal of verduistering oplevert. Dit is van belang voor de maximale straffen die kunnen worden opgelegd. Volgens de rechtbank is het van belang met welke intentie de verdachten hebben getankt en of het tanken als “wegnemen” of slechts als – anders dan door misdrijf – “onder zich krijgen” wordt aangemerkt. Volgens de rechtbank is de beantwoording van deze vraag afhankelijk van de feiten of omstandigheden van het geval.

In deze zaak stelde de rechtbank vast dat bij het tanken zonder betalen gebruik is gemaakt van een voertuig met gestolen, althans niet bij het voertuig behorende, kentekenplaten. Alleen al uit deze omstandigheid leidt de rechtbank af dat voorafgaand aan het tanken al de intentie bestond om niet voor de brandstof te betalen. Ook uit het feit dat verdachten direct na het tanken het tankstation hebben verlaten en op geen enkele wijze aanstalten hebben gemaakt om voor de brandstof te betalen, levert naar de uiterlijke verschijningsvorm diefstal op.

Verdachten hebben zich volgens de rechtbank dan ook schuldig gemaakt aan (medeplegen van) diefstal van benzine, waarbij gebruik is gemaakt van kentekenplaten die kort daarvoor van een geparkeerde auto in de omgeving waren gestolen, kennelijk om de opsporing te bemoeilijken. Hierdoor is niet alleen schade ontstaan voor de oliemaatschappij en de uitbater van het tankstation, maar ook voor de eigenaar van de kentekenplaten: hij werd aansprakelijk gesteld voor de diefstal van de brandstof, moest aangifte doen van diefstal van de kentekenplaten en nieuwe kentekenplaten aanvragen.

Gelet op de feiten en omstandigheden en de persoonlijke omstandigheden van verdachten veroordeelt de rechtbank hen tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden voor zowel de diefstal van de brandstof als een bedrijfsinbraak. Klik hieronder voor de vonnissen.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:4426

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:4427