Even voorstellen
Sinds 1 november ben ik als projectleider werkzaam bij Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

Ervaring vanuit de publieke sector
Het afgelopen jaar werkte ik als projectleider voor de gemeente Utrecht aan een visie op informatie- en risico-gestuurd werken en het opzetten van een informatieknooppunt voor veiligheidsinformatievraagstukken die betrekking hebben op de gemeente Utrecht.
Daarvoor was ik 18 jaar werkzaam voor de politie (Landelijke Eenheid) en hoofdzakelijk in de intelligence aan verschillende projecten variërend van het opzetten van een Dienstinformatieknooppunt Verkeerspolitie tot een team Open Source INTelligence. In de laatste twee jaar bij de Dienst Landelijke Informatie Organisatie heb ik mogen bijdragen aan het hernieuwde convenant van de publiek-private samenwerking tussen de Nationale Politie, RDW en het VbV: het welbekende Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). En daar komen onze wegen samen.

Doorontwikkeling publiek – private samenwerking
Als projectleider pak ik de draad weer op en zal ik me onder meer bezighouden met doorontwikkeling van deze publiek-private samenwerking op voertuigcriminaliteit, maar nu vanuit het VbV.
Al een aantal keer is mij de vraag gesteld of ik een verschil zie tussen de wereld die ik heb achtergelaten en waar ik ben ingestapt. Het antwoord is dat de doelen en het te bereiken effect praktisch dezelfde zijn: het reduceren van de schadelast, voor zowel de verzekeraars als de burgers.