Uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat in ons land vorig jaar 553.116 personen slachtoffer zijn geworden van fiets- en e-bikediefstaldiefstal. In 2019 waren dit er nog 387.127. Het aantal slachtoffers is dus in twee jaar tijd met maar liefst meer dan 150.000 toegenomen. Dit melden S.A.F.E. en Bureau Beke op basis van deze Veiligheidsmonitor. De oorzaak heeft onder andere te maken met corona. De mensen zijn meer gaan fietsen in coronatijd, waardoor de diefstalmogelijkheden stegen.

Type fiets en aangiften
In 85% van de gevallen heeft het slachtoffer een niet-elektrische fiets en bij 15% gaat het om een elektrische fiets/speed pedelec (e-bikes). 39% van de slachtoffers van fietsdiefstal zegt aangifte gedaan te hebben bij de politie. Voor niet-elektrische fietsen is dat hoger dan in de voorbije jaren, toen we een daling zagen. Bij diefstal van e-bikes zagen we de laatste jaren al stijgingen in aangiften. In 2012 was dit voor ‘gewone’ fietsen bijvoorbeeld 32,5% en in 2019 nog 26%. Het verschil tussen 2019 en 2021 betekent dan ook een trendbreuk. Het is bekend dat slachtoffers van een e-bike veel vaker aangifte doen van diefstal (79,2%) dan slachtoffers van de diefstal van een gewone fiets (32%). Dit kan veroorzaakt worden doordat e-bikes duur en vaker verzekerd zijn. Na een diefstal is het een eis van de verzekering dat het slachtoffer aangifte doet.

Preventie
Stichting S.A.F.E. blijft erop hameren, dat de preventie opgeschroefd moet worden. Zowel bij het ontwerp van de fiets/e-bike als in het gedrag van de consument. Wat dat laatste betreft, kan de vakhandel een aanjagersrol spelen. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en gewenste maatregelen worden op 22 april met alle partijen besproken.

De Veiligheidsmonitor
Dit is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bevat trends en ontwikkelingen, uitgesplitst naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten én naar persoonskenmerken.