Uitspraken rechtszaak Wijnjewoude
De Leeuwarder rechtbank heeft op 12 februari jl. drie mannen uit Noordwolde en Vledder (27, 40 en 62 jaar) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, met aftrek van voorarrest. Volgens de rechtbank was er sprake van een crimineel samenwerkingsverband en maakten zij een gewoonte van het witwassen van gestolen voertuigen.

Bestelbusjes een populair doelwit voor criminelen
In de periode van begin 2018 tot en met oktober 2018 werden in Nederland veel bestelbusjes van het merk en type Volkswagen Transporters en Mercedes Benz Sprinter gestolen.
Dat deze busjes een populair doelwit zijn voor autocriminelen, bleek uit de zaak Wijnjewoude.

Zaak Wijnjewoude
De zaak kwam aan het rollen, omdat in de avond van 11 oktober 2018 een gestolen Volkswagen Multivan via een Track & Trace Systeem opdook in een loods in Wijnjewoude.
Een dag later startte de politie een uitvoerig politieonderzoek, waarbij vijf (deels ontmantelde) gestolen Transporters en Sprinters en vele van diefstal afkomstige voertuigonderdelen in de loods werden aangetroffen. Essentiële onderdelen van deze voertuigen waren toen al niet meer in de loods aanwezig. Daarnaast trof de politie ook op de adressen van de (mede)verdachten  voertuigen, -onderdelen en gereedschap voor criminele doeleinden aan.

Criminele organisatie: “geoliede machine”
Volgens de rechtbank heeft het samenwerkingsverband op aanzienlijke schaal gestolen voertuigen ingekocht, ontmanteld en de onderdelen en wrakken verkocht.
Een professioneel georganiseerde “geoliede machine”: waarbij voertuigen met enige regelmaat, binnen 30 uur na diefstal, werden ontmanteld en/of gesloopt.
De onderdelen van de busjes werden verkocht en de wrakken werden ter vernietiging afgevoerd naar een metaalverwerkingsbedrijf. In het bedrijf, dat op naam stond van één van de verdachten, waren alle drie verdachten werkzaam en vormde een essentiële schakel in het witwasproces en fungeerde als dekmantel voor de criminele activiteiten.

Verzekeraars zijn geen rechtstreeks benadeelden, leasemaatschappijen wel
In de procedure heeft VbV vorderingen ingebracht namens een groot aantal verzekeraars en enkele leasemaatschappijen. Voor wat betreft de vorderingen van de verzekeraars heeft de rechtbank vastgehouden aan de heersende jurisprudentie dat verzekeraars volgens de Parlementaire Geschiedenis rondom de Wet Terwee niet bevoegd zijn zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces, aangezien zij geen rechtstreekse schade hebben geleden. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat verzekeraars niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen en zich met hun schade kunnen wenden tot de burgerlijke rechter.  De kans dat er een hoger beroep wordt ingesteld is aanwezig. VbV zal dan de vorderingen nogmaals voorleggen aan het Hof.
De leasemaatschappijen hebben hun vorderingen wel toegewezen gekregen onder oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Rol VbV
VbV heeft, in samenwerking met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, hiernaast een belangrijke rol gespeeld bij de registratie, inventarisatie en identificatie van de aangetroffen voertuigen en -onderdelen. Uit de vonnissen blijkt dat dit in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de bewijsvoering. Een mooi resultaat van een publiek – private samenwerking in het bestrijden van voertuigcriminaliteit.
In reactie hierop laat de Officier van Justitie van het Openbaar ministerie ons het volgende weten: “het overzichtelijke informatierapport van VbV was één van de belangrijke bouwstenen voor het bewijs van witwassen van de verschillende bestelbusjes in dit onderzoek”. Ook de betrokken Financieel Rechercheur van de politie heeft deze samenwerking als prettig ervaren en verwoord als: “VbV heeft ons veel werk uit handen genomen en een kwalitatief goed rapport aangeleverd”.

Op rechtspraak.nl zijn de drie vonnissen gepubliceerd.
Vonnis 1
Vonnis 2
Vonnis 3