Het eerste halfjaar van 2020 is het aantal gestolen personenauto’s met 9,3% gedaald. In totaal zijn er 3772 personenauto’s gestolen. Personenauto’s van 4 jaar en ouder laten de sterkste daling zien met -11,3%. Lichte bedrijfswagens laten daarentegen een forse stijging zien: er werden er 844 gestolen, tegen 650 in de eerste 6 maanden van vorig jaar. In Amsterdam nemen de diefstallen fors af met ruim 19%,  Rotterdam laat een forse stijging zien van 16% over het totaal aantal diefstallen.

Nieuwe merken
Toyota, Renault, Fiat, Lexus en Mazda vallen dit eerste halfjaar op door stijging in het aantal diefstallen. De traditionele merken zoals Volkswagen, Audi, BMW en Opel laten een gestage daling zien. Bij de hybridevoertuigen zijn Toyota en Lexus de meest gestolen merken.
Personenauto’s van 0-3 jaar, die in maart, april en mei aanzienlijk minder werden gestolen, laten in de maand juni weer een toename zien van ruim 27%.

Lichte bedrijfswagens
Bij deze categorie zien we over alle maanden een gestage stijging in het aantal diefstallen. Er wordt slechts 33,4% van de lichte bedrijfswagens teruggevonden. Diefstallen vinden voornamelijk plaats in de zuidelijke provincies en in de regio Rotterdam. Mercedes en Volkswagen worden het meest gestolen.

Maatwerk
“De daling van het aantal gestolen personenauto’s staat in schril contrast met de forse stijging van de diefstal van lichte bedrijfswagens en toont aan dat maatwerk in zowel preventie als opsporing wenselijk is” zegt Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Klik hier voor een schematische weergave van de diefstalcijfers over het eerste halfjaar van 2020.

Bron: Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit