Het aantal voertuigdiefstallen in ons land lijkt dit jaar gelijke tred te houden met het coronavirus. Opvallend is namelijk dat er vanaf maart een daling is ingezet. Maar waar Amsterdam een fikse daling (zeventien procent) liet zien, kreeg Rotterdam juist te maken met een stijging van zo’n veertien procent.

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) houdt de diefstalcijfers per politie-eenheid bij. In de cijfers over de eerste drie kwartalen concludeert het LIV dat het aantal diefstallen in Amsterdam is gedaald van 2.873 in 2019 naar 2.384 nu. Dit in tegenstelling tot de politieregio Rotterdam, waar het aantal diefstallen juist met exact driehonderd is gestegen: van 2.125 naar 2.425. “Natuurlijk is en blijft het gissen wat de precieze oorzaak is”, aldus André Bouwman van het LIV, “maar het lijkt erop dat ook voertuigcriminelen in de ban van corona zijn.”

Stelen op bestelling
Volgens Bouwman voeren de eenheden van Oost-Nederland, Rotterdam en Amsterdam traditiegetrouw de top drie aan in het aantal voertuigdiefstallen. “Oost-Nederland is min of meer gelijk gebleven, Amsterdam fors gedaald (met zeventien procent) en Rotterdam fiks gestegen (veertien procent). De optelsom die wij dan maken, is dat de afzet door corona kennelijk stagneert. En hoewel we geen harde feiten hebben, kan de stijging in Rotterdam te maken hebben met de haven. Wij denken dat criminelen, die steeds vaker ‘op bestelling’ stelen, minder via de weg en meer via de havens wegzetten.”

Bron: Verbond van Verzekeraars