Organisatiestructuur

Wat is het VbV?

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Missie VbV

-Reduceren schadelast voor verzekeraars als gevolg van voertuig gerelateerde   criminaliteit en fraude;

-Verminderen van persoonlijk en emotionele schade voor verzekerden;

-Creëren van een veiliger Nederland.

Waarom het VbV?

In 2017 werden ruim achtduizend auto's gestolen en verdwijnen er ruim twaalfhonderd vaartuigen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden én voorkomen wordt.

Organigram

Het Bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financiën en strategie. De bestuursleden zijn op voorspraak van het Verbond van Verzekeraars benoemd.

Het VbV stelt Colleges van Deskundigen samen. Hierin worden experts vanuit het verzekeringswezen, overheid en brancheorganisaties met elkaar in verbinding gebracht. Samen met hen stelt het VbV kwaliteitseisen op voor preventie van criminaliteit.

De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars om te klankborden over alle activiteiten van het VbV.

De Dagelijkse leiding berust bij de directeur, met ondersteuning van stafbureaumedewerkers.

 

organigram_VBV-2016_juni

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:

Dhr. D.M. Foppen (Allianz)

Bestuurslid:

Penningmeester:

Dhr. mr. R. Visscher (Verbond van Verzekeraars)

Dhr. J.J. Vilten (Amlin Europe N.V.)

Adviseur:

Dhr. G.J. Holland (RDW)