Organisatie

Wat is het VbV?

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Missie VbV

-Reduceren schadelast voor verzekeraars als gevolg van voertuig gerelateerde criminaliteit en fraude;

-Verminderen van persoonlijk en emotionele schade voor verzekerden;

-Creëren van een veiliger Nederland.

Waarom het VbV?

In 2018 werden ruim zevenduizend auto's gestolen en verdwijnen er ruim twaalfhonderd vaartuigen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden én voorkomen wordt.

 

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:

Dhr. D.M. Foppen (Allianz)

Bestuurslid:

 


Penningmeester: :

Dhr. mr. R. Visscher (Verbond van Verzekeraars)
Mevr. N. Rossen - Yacoubi (Nationale Nederlanden)


Dhr. J.J. Vilten (Amlin Europe N.V.)

Adviseur:

Dhr. G.J. Holland (RDW)