Organisatiestructuur

 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financiƫn en strategie. De bestuursleden zijn op voorspraak van het Verbond van Verzekeraars benoemd.

Het VbV stelt Colleges van Deskundigen samen. Hierin worden experts vanuit het verzekeringswezen, overheid en brancheorganisaties met elkaar in verbinding gebracht. Samen met hen stelt het VbV kwaliteitseisen op voor preventie van criminaliteit.

De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars om te klankborden over alle activiteiten van het VbV.

De Dagelijkse leiding berust bij de directeur, met ondersteuning van stafbureaumedewerkers.

 

organigram_VBV-2016_juni

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter:

Dhr. D.M. Foppen (Allianz)

Bestuurslid:

Penningmeester:

Dhr. mr. R. Visscher (Verbond van Verzekeraars)

Dhr. drs. M.K. Kammeijer (TVM)

Adviseur:

Dhr. G.J. Holland (RDW)