Onderzoek en opsporing

Onderzoek en opsporing

Ondermijning in relatie tot voertuigcriminaliteit

Gestolen voertuigen worden vaak ingezet bij zware vormen van criminaliteit zoals overvallen, plofkraken, drugsruns en liquidaties. Daarnaast zijn voertuigen een populair doelwit voor het dievengilde, omdat voertuigen en onderdelen een lucratieve handel is. De overheid zet in om malafide autobedrijven aan te pakken. Een groot deel van die bedrijven houden zich bezig met andere activiteiten. Zo worden bijvoorbeeld auto’s geleased aan criminelen, worden er verborgen ruimtes aangebracht om drugs, wapens en geld te vervoeren en worden gestolen auto’s omgekat.

Aanpak ondermijning

Het aanpakken van ondermijning heeft grote prioriteit. Het gaat om immens grote vermogens. Daarom zet de overheid zich onder andere in om malafide autobedrijven aan te pakken. Publieke en private partijen werken daarbij vaak samen om ondermijning aan te pakken. Integrale controles bij malafide autosloperijen maken deel uit van een aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen, vergt een onevenredige belasting voor toezicht en handhavende partijen en zorgt voor een grote financiële schade bij benadeelde publieke en private partijen zoals burger, rechtspersonen en verzekeringsmaatschappijen.

Hoe werkt het?

Wanneer er op initiatief van de Politie een zoeking of van de Gemeenten een integrale controle wordt uitgevoerd bij een malafide autosloperij dan kan er een beroep worden gedaan op het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en het VbV. Op het moment dat er een grote hoeveelheid voertuigen of onderdelen wordt aangetroffen, waarvan het vermoeden bestaat dat ze van diefstal afkomstig zijn, dan stelt het LIV de originele identiteit van de aangetroffen voertuigen- en onderdelen vast en het VbV ondersteunt hierbij.

Korte impressie van de ondersteunende rol die VbV biedt bij een zoeking / integrale controle: Bekijk hier de video – ‘strijd tegen ondermijnende criminaliteit in Brabant’. (Bron: Omroep Brabant).

VbV-ondersteuning bij een zoeking of integrale controle

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan ondersteuning van VbV bij een zoeking of integrale controle? Stuur dan een e-mail naar zoeking@stichtingvbv.nl of bel (055) 527 05 05.