Stichting VbV Derden

Onderzoek en opsporing

Ondermijning in relatie tot voertuigcriminaliteit

Gestolen voertuigen worden vaak ingezet bij zware vormen van criminaliteit zoals overvallen, plofkraken, drugsruns en liquidaties. Daarnaast zijn voertuigen een populair doelwit voor het dievengilde, omdat voertuigen en onderdelen een lucratieve handel is. De overheid zet in om malafide autobedrijven aan te pakken. Een groot deel van die bedrijven houden zich bezig met andere activiteiten. Zo worden bijvoorbeeld auto’s geleased aan criminelen, worden er verborgen ruimtes aangebracht om drugs, wapens en geld te vervoeren en worden gestolen auto’s omgekat.

Aanpak ondermijning

Het aanpakken van ondermijning heeft grote prioriteit. Het gaat om immens grote vermogens. Daarom zet de overheid zich onder andere in om malafide autobedrijven aan te pakken. Publieke en private partijen werken daarbij vaak samen om ondermijning aan te pakken. Integrale controles bij malafide autosloperijen maken deel uit van een aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen, vergt een onevenredige belasting voor toezicht en handhavende partijen en zorgt voor een grote financiële schade bij benadeelde publieke en private partijen zoals burger, rechtspersonen en verzekeringsmaatschappijen.

VbV Derden ontlast Politie en OM

Om de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) te ontlasten heeft VbV een Stichting VbV Derden in het leven geroepen. Met als doel het terughalen van gestolen voertuigen en -voertuigonderdelen en het verhalen van schade op dader(s). Door de publiek – private aanpak van ondermijning, kunnen wij naast het strafrechtelijk vervolgen van daders ook illegaal verkregen vermogen door voertuigcriminaliteit afpakken etc.

Hoe werkt het?

Wanneer er op initiatief van de Politie of Gemeenten een controle of onderzoek wordt uitgevoerd bij een malafide autosloperij dan kan er een beroep worden gedaan op het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en het VbV. Op het moment dat er een grote hoeveelheid voertuigen of onderdelen wordt aangetroffen, waarvan het vermoeden bestaat dat ze van diefstal afkomstig zijn, dan stelt het LIV de originele identiteit van de aangetroffen voertuigen- en onderdelen vast.

Korte impressie van de ondersteunende rol die VbV biedt bij een integrale controle: Bekijk hier de video – strijd tegen ondermijnende criminaliteit in Brabant. (Bron: Omroep Brabant).

Rol strafrechtelijk bewaarder

In opdracht van het OM wordt Stichting VbV Derden aangesteld als strafrechtelijk bewaarder, die alle aangetroffen voertuigen/onderdelen in kaart brengt en registreert. Met het recht om daar waar nodig te vernietigen of indien hergebruik gewenst is te verkopen aan bonafide demontagebedrijven.

VbV-ondersteuning bij een integrale controle

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan ondersteuning van VbV bij een integrale controle? Stuur dan een e-mail naar derden@stichtingvbv.nl of bel (055) 527 05 05.